Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 12

Episode 12 of 12

Iain MacFhionghain le laoidhean, sailm agus sgeulachd phearsanta mu chreideamh. Iain Mackinnon with psalms, hymns and personal faith stories.

Anns a’ phrògram mu dheireadh san t-sreath, bidh Iain MacFhionghain a’ toirt thugaibh laoidhean, sailm agus sgeulachd phearsanta. Cluinnear Iseabail Anna Mhàrtainn a’ seinn Òran don t-Saoghal agus bidh Màiri NicAmhlaigh ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a beatha. Bidh Iain Eòsaph MacNèill a’ toirt seachad smuaintean spioradail agus seinnidh Mèabh NicFhionghuin Salm 30. Cluinnear cuideachd Mairead NicIllinnein a’ leughadh bhon leabhar Gliocas Bho’n Bhìoball le Dòmhnall Saunders agus bidh Iain a’ leughadh bho Leabhraichean an Tiomnaidh Nuaidh.

In the last episode of the current series, Iain Mackinnon presents hymns, psalms and a personal faith story. In this episode you will hear Isobel Ann Martin singing Òran don t-Saoghal and Mairi MacAulay reveals how faith plays a central role in her life. John Joe MacNeill presents some personal spiritual thoughts while Maeve MacKinnon sings Psalm 30. Also in this episode, Mairead MacLennan narrates some verses from the book Gliocas bho’n Bhìoball by Donald Saunders and Iain will read from the Gospels of the New Testament.

28 minutes

Last on

Tue 14 Jan 2020 23:30

More episodes

Next

You are at the last episode

See all episodes from Alleluia!

Credit

Role Contributor
Presenter Iain MacKinnon

Broadcasts