Main content
This programme is not currently available

Calum Runrig

Calum Dòmhnallach bho Runrig le taghaidhean de nithean a thug buaidh air a chuid ciùil.
Runrig's Calum MacDonald chooses items which inspired his music.

Fad 45 bliadhna bha Calum Dòmhnallach na bhall chudromach de Runrig, a’ cluich agus a’ sgrìobhadh òrain agus ceòl. A-nis, is còrr air bliadhna bhon a chluich iad an cuirm mu dheireadh aca tha Calum a’ bruidhinn ri Gilleasbuig MacDhòmhnaill mu na bhrosnaich a chuid ciùil thar nam bliadhnaichean.
Anns a' phrògram seo tha Calum a’ taghadh 8 nithean, daoine agus àitichean a thug brosnachadh dha agus a’ toirt eisimpleirean dhan luchd-èisteachd de na h-òrain a thàinig mar thoradh air a' bhrosnachadh sin.

1 hour

Last on

Mon 13 Apr 2020 13:00

Clip

Broadcasts

  • Tue 31 Dec 2019 22:00
  • New Year's Day 2020 13:00
  • Mon 13 Apr 2020 13:00