Main content

Episode 1

Following Ronald Campbell from Benbecula who is studying for the priesthood in the historic city of Rome.

A series of three programmes following Ronald Campbell from Benbecula who is studying for the priesthood in the historic city of Rome. At the end of this year Ronald will leave Rome, he’ll return to the Western Isles and will become a priest. But he still has a long and arduous journey ahead of him before that.

Sreath de thrì prògraman a’ leantainn Raghnall Caimbeul à Beinn nam Faoghla a tha anns a’ bhliadhna mu dheireadh dhe chuid oideachaidh airson na sagartachd ann am baile eachdraidheil na Ròimhe. Aig deireadh na bliadhna-sa cuiridh Raghnall a chùl ris a’ Ròimh, thèid e dhachaigh dha na h-Eileanan agus thig e mach mar shagart. Ach tha rathad fada buan roimhe fhathast.

In Gaelic with English subtitles

18 days left to watch

30 minutes

Last on

Sat 12 Jun 2021 20:25

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Sgoil nan Sagart/Priest School

Broadcasts