Main content

Bill Lawson - Sar Shloinntear (The Genealogist)

Episode 8 of 10

A look at the remarkable work of world-renowned genealogist Bill Lawson from Harris

Sùil air obair shònraichte an t-sàr shloinntear Bill Lawson bho na Hearadh, agus am beairteas a tha e air cruinneachadh thar nam bliadhnaichean. Tro leabhraichean eachdraidheil ar bailtean agus croitean, agus na chlàir e air sloinntearachd phearsanta teaghlaichean air feadh nan Eilean ‘s na Gàidhealtachd. Tha am prògram a' leantainn na h-obrach seo, ris a bheil e fhathast gu mòr an sàs, agus e a’ toirt fuasgladh do dhaoine air eachdraidh an sinnsearan agus a’ gleidheadh eachdraidh phrìseil ar coimhearsnachdan.

A look at the remarkable work of world-renowned genealogist Bill Lawson from Harris. The wealth of his work over the years includes local village and crofting histories, and amazing genealogical family records from across the Highlands and Islands. He reveals fascinating descendants’ stories to different people, and creates a unique legacy of our communities’ histories.

23 days left to watch

59 minutes

Broadcasts