Main content

Elena Baltacha

Scottish tennis player Elena Baltacha was just 30 years old when she died from cancer in 2014. Her family, friends and coaches tell the story of her remarkable resilience.

An empowering role model, talented Scottish tennis player Elena Baltacha was just 30 years old when she died from cancer in 2014. Her family, friends and coaches tell the story of her remarkable resilience to become British No.1 and achieve a top fifty world ranking, despite struggling with severe illness throughout her career.

Eisimpleir misneachail, tàlanta cha robh an cluicheadair teanas Albannach Elena Baltacha ach trichead an uair a bhàsaich i le aillse ann an 2014. Tha a teaghlach, caraidean agus coidsichean ag innse mun treuntachd iongantach a leig leatha èirigh gu àireamh a h-aon ann am Breatainn agus a bhith am measg an leth cheud cluicheadair a b’fheàrr air an t-saoghal, a dh’aindheoin a bhith a’ strì an aghaidh seac-thinneas uamhasach fad a dreuchd.

In Gaelic with English subtitles

28 days left to watch

1 hour, 17 minutes

Last on

Friday 21:00

Ailig O’Henley - Preseantair

Ailig O’Henley - Preseantair

Tha Ailig O’Henley à Uibhist a Deas air a bhith ag obair mar neach-naidheachd Albannach airson UEFA bho 2004. Bhon uair sin, tha e air a bhith mar phàirt dhen sgioba-naidheachd aca aig farpaisean EURO 2004, 2008 agus 2012; a thuilleadh air a bhith ag aithris air farpaisean Eòrpach eile, leithid an Champions League agus Europa League, an dà chuid an seo an Alba agus ann an Sasainn. Cluinnear Ailig gu tric ag aithris air ball-coise na h-Alba is na Roinn Eòrpa airson BBC Radio nan Gàidheal agus cuideachd mar neach-aithris agus eòlaiche airson na geamaichan SPFL is eile aig BBC ALBA.

Alex O’Henley from South Uist has been UEFA’s Scottish Football Correspondent since 2004. Since then, he’s been part of their reporting team at the EURO 2004, 2008 and 2012 European Championship finals; as well as following the fortunes of domestic clubs in the Champions League and Europa League competitions. Here in Scotland, Alex is a regular contributor to BBC Radio nan Gàidheal on Scottish and European football issues and is also a commentator and summariser for BBC ALBA’s SPFL match coverage.


Margo McCuaig - Riochdaire, Sgrìobhadair agus Stiùiriche

Margo McCuaig - Riochdaire, Sgrìobhadair agus Stiùiriche

'S e Stiùiriche a th’ ann a Margot McCuaig agus tha i air duaisean a chosnadh airson am Prògram Spòrs is Fheàrr aig an Royal Television Society (RTS) ann an Alba le fiolmaichean air Jock Stein, Jim Baxter agus Tommy Burns – prògraman a chaidh an riochdachadh le purpleTV airson BBC ALBA. 'S i cuideachd a stiùir na prògraman Gothenberg 83 agus Tartan Pride, a fhuair gu geàrr-liosta dhuaisean an RTS, agus am fiolm Jimmy Johnstone a chaidh a mholadh airson torc umhach aig Fèis nam Meadhanan Cèilteach ann an 2017. Buinnidh Margot do dh’Eilean Reachraidh agus Glaschu.

Margot McCuaig is the award-winning director of the RTS Best Sport Programme films Jock Stein, Jim Baxter and Tommy Burns, produced by purpleTV for BBC ALBA. She also directed the RTS shortlisted Gothenburg 83 and Tartan Pride films, and the feature-length Jimmy Johnstone film, nominated for a Bronze Torc for Excellence at the Celtic Media Festival is 2017. Margot is from Glasgow and Rathlin Island.

Broadcasts

Featured in...