Main content

21/10/2019

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

8 days left to listen

1 hour, 57 minutes

Music Played

 • Neillie Ferguson

  A Rìbhinn Òg Bheil Cuimhn' Agad

 • Brìghde Chaimbeul

  A Bhriogais Uallach / Nighean Donn Nan Gobhar

  • The Reeling.
  • River Lea.
  • RLR003CD.
 • Calum Malcolm & Mairi MacInnes

  Fàgail Bhòrnais

  • OROSAY.
  • GREENTRAX RECORDS.
  • CDTRAX-209.
 • The David Halcrow Band

  Jigs For Jane / Bobby Crowe Of Balmullo / Rits's Birthday Jig

  • SHETLAND SESSIONS.
  • DAVID HALCROW.
  • HAL CD 1701.
 • Barluath

  Am Bròn Binn / Aisling Rìgh Bhreatainn

  • AT DAWN OF DAY.
  • BARLUATH.
  • BARL001.
 • Alasdair Currie

  Cumha Na h-Òige

 • Swingin' Fiddles

  Reel Beatrice / Glasgow Reel / Andy Renwick's Ferret

  • Wir Waanderins.
  • Swingin' Fiddles.
  • SW-011.
 • Norman Morrison

  Òran A' Choilich

 • Allan MacDonald & Margaret Stewart

  Òran Fear Ghlinne-Cuaich

  • Colla Mo Rùn.
  • Greentrax Recordings.
 • Ronald Murray

  Òran A' Choibhneis

 • Angus MacKenzie & Kenneth MacKenzie

  The Skylarks Ascension: Jerry's Pipe Jug / The Lisnagun Jug / Ceannguilla

  • Pìob Is Fidheall.
 • John Hoddan MacDonald

  Piseag Fear Cheòis

  • 'S AIR FEASGAR SOILEIR SAMHRAIDH.
  • C&D MACDONALD.
 • Brendan Mullholland, Conor Lamb & Deirdre Galway

  The Sweetheart Reel / Aisling's Wedding / Brosnan's Reel / Mrs Crehan's

  • Music In The Glen.
  • Lamb, Mullholland, Galway.
 • Sandy Legget and the Carseloch Ceilidh Band

  Soldier's Joy

  • Scottish Dances Volume 9.
  • Highlander Music.
  • HRMCD-509.
 • James Campbell

  Dhealaich Mi Ris A Rìbhinn Bu Bhòidhche

 • Alasdair White

  The Ballinfad Fancy / The Nine Pine Cogie / The Kirkpatricks Of Iona

  • AN CLÀR GEAL.
  • TEMPLE RECORDS.
 • Na h-Oganaich

  Mhòrag Leat Shiùbhlainn

  • GUN STAD.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-53.
 • Margaret MacNeil

  Fàgail Bràigh Bhalla

 • Jim Johnstone and His Band

  Campbeltown Cross / Jimmy Shand's Compliments To Bill Patrick

  • A TRIBUTE TO JIMMY SHAND MBE.
  • REL RECORDS.
  • RECD-527.
 • William Morrison

  Oran A' Bhothain (Bothan Adabroic)

 • Stuart Cassells

  The Snuffwife / The Kitchenmaid / Nelson Mandela's Welcome To Glasgow

  • Blown Away.
  • Foot Stompin' Records.
  • CDFSR-1733.
 • Riona Whyte

  O Ho Ro Mo Rùn Am Fearann

  • PISEAG GU LEÒR.
  • ATOMIC PISEAG.
  • SILKCD-020.
 • Eriskay Lilt

  Muinntir Na h-Acarsaid

 • Steaphanaidh Chaimbeul & Ciorstaidh Chaimbeul

  Èistidh Mi Riut

  • Èistidh Mi Riut (Single).
  • Steaphanaidh And Ciorstaidh Chaimbeul.
 • Gillian Frame & Back of the Moon

  Fingal's Weeping / An t-Òrd Geallach / The Back Of The Moon

  • Back of the moon.
  • Foot Stompin' Records.
  • CDFSR-1711.

Broadcast