Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 3

Episode 3 of 5

Trump upsets the locals and Siobhan MacInnes hosts the lottery. Tha Trump a’ dèanamh miastadh agus tha Siobhan NicAonghais a’ lìbhrigeadh an Crannchur Nàiseanta.

Taking a comic swipe at the Gaelic world and beyond, the award-winning Gaelic sketch show FUNC returns. Featuring a whole raft of old and new characters, FUNC 2 is funnier and faster than ever before. Trump returns on holiday in the homeland; Flo and Marge return in their search for drink; there are Vikings who hate their Pictish naked neighbours; childrens’ TV presenters who don’t get on and the latest technology comes to the Mod. There’s a Hogmanay special with some special guest stars and a mixture of the surreal, satirical and downright silly.

FUNC is a fast paced, irreverent, and cheeky take on the modern Gaelic world. Filmed in Glasgow and on the Isle of Lewis,and directed by Michael Hines, FUNC is a The Woven Thread production for MG Alba

Tha FUNC air ais le sreath ùr de sgeidsichean comadaidh èibhinn eile loma làn charactaran ùra agus feadhainn aithnichte. Tha Trump a’ tilleadh gu eilean a shinnsirean, tha Flo is Marge fhathast air tòir druthag làidir agus coinnichidh sinn ri teaghlach Lochlannach le nàbaidhean lormachd air a bheil gràin aca. Bidh sinn aig a’ Mhòd far a bheil teicneòlas adhartach air nochdadh agus chan eil cùisean ro dhòigheil le preasantairean nam prògraman chloinne. Tha program sònraichte ri thighinn air Oidhche Challainn le aoighean aithnichte is rudan air leth neònach a’ tachairt.

Tha FUNC luath, mì-mhodhail agus magach. Chaidh a chlàradh ann an Glaschu agus air Eilean Leòdhais le stiùireadh bho Michael Hines agus riochdaichte leis The Woven Thread dha BBC ALBA.

In Gaelic with English subtitles

28 minutes

Last on

Thu 3 Oct 2019 23:30

More episodes

Next

Coming soon

See all episodes from FUNC

Broadcasts