Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 9

Episode 9 of 10

Calum a' snàmh ann an àitichean iomallach, an turas seo aig Tràigh Dhùnaid! Wild swimmer Calum Maclean takes to the water at Dunnet Head.

Streath a’ leantail Chaluim MhicIlleathain a’ snàmh ann an uisgeachan reòite ann an àrainneachd iomallach. Tha Calum airson a h-uile seòrsa snàimh a dhèanamh agus rinn e liosta pearsanta dheth na lochan agus uisgeachan a bu mhiann leis snamh. Tòrr dheth na h-àiteachan ‘s fheàrr leis, chan eil iad air an sanasachd agus feumaidh snàmhadair oidhirp air leth an ruighinn.

Anns a’ phrògram-sa, bidh Calum a’ snàmh aig Tràigh Dhùnaid ann a ceann a tuath na h-Alba. Tha e cur fàilte air trì cilemeatair de ghainmhich òir agus fasgadh ron ghaoith. Mar a chnas Calum, “Gheibhear faireachdain gu bheil thu ann an àraineachd mhòir fhosgailte agus ‘s ann agam fhì a-mhàin a tha a’ mhuir an-diugh”. Ach tha dùbhlan eile ro Chalum, snàmh eadar na stacan aig Dùn Gasbaith. Chì sinn ciamar a thig dha!

Calum Maclean shares his passion for swimming in remote lochs and rivers. There is nothing that Calum loves better than finding far-flung locations for outdoor swimming, and he has made a personal wish-list of ten places he has always wanted to visit and swim in. One of the locations is Dunnet Beach on the north coast of mainland Scotland. This site offers three kilometres of golden sand, shelter from the wind and wonderful dunes. As Calum himself states: 'You feel you’re in an expansive open environment with the sea all to myself'.

While in the area, Calum challenges himself to swim between the iconic stacks of Duncansby. Can he swim from Peerie Stack to the larger Muckle Stack?

6 minutes

Last on

Fri 15 Jan 2021 21:50

Credits

Role Contributor
Presenter Calum Maclean
Director Alasdair Maclean
Production Manager Mairi Mackinnon

Broadcasts