Main content
Sorry, this episode is not currently available

An ceòl as fheàrr bho Thatù Dhùn Èideann le luchd ciùil bho iomadh diofar dhùthaich. Coverage from the stunning Military Tattoo, including performers from China and Africa.

Mur a b'urrainn dhut a bhith aig an fhèis san Lùnastal, seo cothrom an ceòl agus na seallaidhean as fheàrr fhaicinn bho Thatù Rìoghail Dhùn Èideann 2019. 'S e Bill Innes a chuireas fàilte oirbh gu barrachd is 1000 cluicheadair agus luchd ciùil a’ seinn agus a’ dannsa aig Caisteal Dhùn Èideann. Chìthear còmhlain bho iomadh ceàrnaidh sa phrògram bho dhùthchanan mar Siona, Nigèiria, Sealainn Nuadh, An Fhraing agus A’ Ghearmailt. Cuideachd bidh còmhlain pìoba agus seinneadairean às An Rioghachd Aonaichte aig crìdhe na cuirm-chiùil. ‘S e cuspair an Tatù am bliadhna Cailèideascop agus bidh gach gnìomh-cluiche a’ comharrachadh cultair agus dualchas na dùthchanan a tha gabhail pàirt.

This year the Royal Edinburgh Military Tattoo draws together a host of creative talent from various countries as the showpiece event celebrates the theme 'Kaleidoscope'. Bill Innes presents more than 1,000 performers from China, France, Germany, New Zealand, Nigeria and Trinidad & Tobago, as well as homegrown talent from the UK. The army is the lead service this year, and they are complemented by the legendary sound of the Massed Pipes and Drums with more than 250 pipers and drummers from Scottish Regiments, the Pipers Trail and from around the world. The amazing line-up also includes the Tattoo Dance Company, along with captivating tunes from the Hjaltibonhoga fiddlers from the Shetland Isles. The emphasis, as ever, will be on the music, movement and the colourful spectacle.

1 hour, 44 minutes

Broadcasts