Main content
Sorry, this episode is not currently available

Mairead NicIllFhinnein ann an cathair Mire ri Mòir

Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead for lively banter and a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe le cupa tì nar laimh. Curaibh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air duilleag Facebook no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.

1 hour, 57 minutes

Music Played

 • Hector MacKenzie

  Sgìre Gheàrrloch Rois An Iar

  • The Road Home.
  • Highland Hospice Charity Cd.
  • Hhccd001.
 • Riona Whyte

  Chaidh Mi Air Chuairt Do Dh'Fhionnairigh

  • Bunachas.
  • Watercolour Music.
  • Wcmcd046.
 • Roddy MacDonald

  Mòr A' Mireadh Ri Màiri/Bha Thu Dealbhach 'S Tu Bha Dealbhach/Làraidh Bhuirgh

  • Fasan A Dh'Fhalbh.
  • Not Given.
  • Na.
 • Jessie MacKenzie

  Mur Tilleadh Na Bha Crodh Agad

  • Clò Dubh Clò Donn.
  • Greentrax.
  • Cdtrax-9018.
 • Eilidh Brown, Kenny Rankin & Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd

  Tha Na H-Uain Air An Tulaich

  • Last Band Standing.
  • Sgoil Chiùil Na Gàidhealtachd.
  • Scgcd012.
 • Catriona Fair

  Niall Òg Mac An Oighre

 • Hugh Matheson

  'S E Mise Bhith Fada Bho Thìr M'Eòlais

  • Music From The Western Isles (Scottish Tradition Series Vol 2).
  • Green Trax.
  • Cdtrax9002.
 • Angus MacLeod

  Mhàiri Laghach

  • Slat À Coille.
  • Macmeanma.
  • Skyecd59.
 • Clann Nan Garbh Chriochan

  Ho Ro 'S Toil Leam Fhin Thu

  • Clann Nan Garbh Chriochan.
  • Silk.
  • Silkcd014.
 • Glenfinnan Ceilidh Band

  Barn Dance Marches / Miss Elspeth Campbell / Kosbs Farewell To Meerut

  • Shores Of Loch Shiel.
  • Old Laundry Productions.
  • Olp003.
 • Janet MacSween

  Cianalas Na Hearadh

 • Frank Wood

  Gu Ma Slàn Do Na Fearaibh

  • Music And Song Of Skye And Lochalsh An Ceol Againn Fhin.
  • Dualchas.
  • Dual03.
 • Angus MacKay & John Carmichael

  Càrlabhagh

  • Heather Isle - Trditonal Gaelic Songs And Pipe Marches.
  • Not Given.
  • Not Given.
 • Isle Of Islay Pipe Band

  At Long Last / Hills Of Argyll / Dawning Of The Day

  • At Long Last.
  • Isle Of Islay Pipe Band.
  • Ioipb-2008.
 • Guthan An Iar

  Iasgach A' Gheamhraidh

  • Aig An Iasgach.
  • Guthan An Iar.
  • Gai2018cd.
 • Jenna Cumming

  An T-Iasgair

  • Slighe An Airgid.
  • Macmeanmna.
  • Skyecd-48.
 • Allan MacDonald & Margaret Stewart

  Tha Sinn A Falbh

  • Colla Mo Run.
  • Greentrax.
  • Cdtrax-217.
 • Allan MacDonald

  Eilean Sgiathanach Mo Chridh'

 • Bruce MacGregor, Duncan Chisholm & Iain MacFarlane

  Seòras Beag

  • A Highland Fiddler.
  • Macmeanmna.
  • Skyecd-20.
 • Angus MacLeod

  Puirt A Beul

 • Lexy Campbell

  Bal Loch Arkaig

 • Iain MacDonald And His Band

  John MacFadyen Of Melfort / Balkan Hills

  • Music And Song Of Skye And Lochalsh An Ceòl Againn Fhin.
  • Dualchas.
  • Dual03.
 • Ishbel Campbell

  Tha Mi Fo Chùram

  • The Tiree Songbook.
  • Tir An Eorna.
  • Eorna01.
 • Calum Angus MacDonald

  Mo Dhùthaich Fhèin

 • Kathleen MacInnes

  Faca Tu 'N Coileach? (Coileach Catriona Chalum)

  • Cille Bhride.
  • Kathleen Macinnes 2012.
  • Kmac 001.
 • Tormod MacLeod

  A' Phiseag À Ceòs

 • Runrig

  Sìol Ghoraidh

  • In Search Of Angels.
  • Ridge Records.
  • Rr-010.
 • Beinn Lee

  Finale: Chuirinn Mo Bhalachan Shiubhal Nan Garbhlach / Carnegie Hall

  • Osgarra.
  • Beinn Lee 2018.
  • Bl18.

Broadcast