Main content
Sorry, this episode is not currently available

Can e Le Lusan

Episode 31 of 52

Shane solves a problem which arises when Milly the goat eats the flowers which Sid has bought as a present for Penny.

Nuair a tha Sid air bad-lusan a cheannach mar mhòr-iongnadh airson Penny, tha aig a h-uile ri an cumail bhuaipe ro fheasgar.

Tha a h-uile duine taingeil gu bheil Shane ann son dòigh-fhuasglaidh fhaighinn air duilgheadas a tha nochdadh nuair a Milly an gobhar air ithe na flùraichean a tha Sid airson toirt do Phenny mar iognadh.

When Sid buys Penny a surprise bouquet of flowers, everbody has to keep this secret until the afternoon.

Everybody is thankful that Shane has a solution to a problem which arises when Milly the goat eats the bouquet of flowers.

11 minutes

Broadcasts