Main content
Sorry, this episode is not currently available

Mairead NicIllinnein agus Art MacCarmaig le ur dùrachdan

Ceòl, òrain is fealla-dhà còmhla ri Mairead NicIllinnein agus Art MacCarmaig. Ma tha sibh airson duine ainmeachadh cuiribh ur dùrachdan gu 08000 967050 neo gu durachdan@bbc.co.uk

1 hour, 57 minutes

Music Played

 • Robert Nairn & Friends

  Strip The Willow: The Man From North Connel/The Wee Todd/The Thief Of Lochaber

  • Roberet Nairn & Friends.
  • Rsn Music.
  • Rsncd001.
 • Seumas Campbell

  A Pheigi A Ghràidh

 • Blair Douglas

  Kate Martin's Waltz

  • Beneath The Beret.
  • Macmeanmna.
  • Skyecd-02.
 • Archie Grant

  An T-Eilean Sgiathanach

 • The Band From Rockall

  Màiri Bhàn

  • The Band From Rockall.
  • Ridge Records.
  • Rr068.
 • Donald MacDonald

  Bu Toigh Leam Fhein Dhol Dhan Àit'

 • Donald Norrie MacLeod

  'S e Siabost As Bòidhche

 • Trail West

  Professor Donald Meek Of Tiree/Red Socks/PM Willie Gray's Farewell To The Glasgow Police

  • One That Got Away.
  • Tyree Records.
  • 1.
 • Robert Robertson

  Gruagach Òg An Fhuilt Bhàn

  • The Park Bar 50 Years Of Ceilidh Music.
  • Parkbar.
  • Bar01.
 • Iain Costello MacIver

  Air An Rathad A-Rithist

  • Air An Rathad A Rithist.
  • Croft Recordings.
  • Ccd-49.
 • Innes Scullion

  Òran Na H-Àirde (Uibhist Bheag Nam Buadh)

 • Eriskay Lilt

  Muinntir Na H-Acarsaid (Harbour Folk)

 • The Lochies

  Òran A' Bhradain

  • Home To Lewis.
  • Lismor.
  • Lilp5028.
 • Allan MacDonald

  Òran Èirisgeigh

 • P.M Angus MacDonald

  Strathspeys And Reels: Susan MacLeod/Caledonian Society Of London

  • The World's Greatest Pipers Vol. 1.
  • Lismor.
  • Lcom 5143.
 • Runrig

  Dè Nì Mi / Puirt

  • Play Gaelic.
  • Lismor.
  • Lcom-9026.
 • Beòlach

  An Drochaid Chliùiteach/Scotsville Reel/Fox Hunter/Walkin' The Floor

  • Beolach.
  • Beolach.
  • Cd Bm-001.
 • Jenna Cumming

  Cianalas Na Hearadh

  • Kintulavig.
  • Macmeanmna.
  • Skyecd-36.
 • Fergie MacDonald

  The Shinty Referee/The Islay Inn/Bodach Na H-Odh

  • The Islay Inn Bonanza.
  • Nutshell Records.
  • Nut004.
 • Alasdair Whyte, Allan J Nairn, Ewen Henderson, Ross Wilson & Seonaidh MacIntyre

  An Tir Leam 'S Boidhche

  • Aig Faire.
  • Angus Campbell.
  • Accd001.
 • Angus Macdonald

  Chì Thu 'N Diugh Na Ceannaichean

 • Skipinnish

  Jeannie Carruthers/Kenny MacDonalds Jig/Dr Flora

  • Skippinish.
  • Skippinish.
  • Skipcd-01.

Broadcast