Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 6

Episode 6 of 10

Calum swims in a beautiful loch in the Lochaber area. On an overcast day, he visits Loch Arcaig searching for a lost treasure.

An treas streath a’ leantail Chaluim MhicIlleathain a’ snàmh ann an uisgeachan reòite ann an àrainneachd iomallach. Tha Calum airson a h-uile seòrsa snàimh a dhèanamh agus rinn e liosta pearsanta dheth na lochan agus uisgeachan a bu mhiann leis snamh. Tòrr dheth na h-àiteachan ‘s fheàrr leis, chan eil iad air an sanasachd agus feumaidh snàmhadair oidhirp air leth an ruighinn.

Anns a’ phrògram-sa, bidh Calum a’ snàmh ann ann loch àlainn ann an sgìre Loch Abair. Air latha mosach tha Calum aig Loch Airceig le airgead air inntinn. Tha e rannsachadh fionn-sgeul gun deach òr a chur air falach air eilean san loch. Mar sin, tha Calum a’ snàmh chun an eilein le dùil is dòchas beartas mòr a lorg. Chì sinn ciamar a thig dhà!

Calum Maclean shares his passion for swimming in remote lochs and rivers. There is nothing that Calum loves better than finding far-flung locations for outdoor swimming and he has made a personal wish-list of places he has always wanted to visit and swim in. He has chosen ten of his favourite places throughout Scotland, most of which are not well known and difficult to access without strenuous endeavours.

In this episode, Calum swims in a beautiful loch in the Lochaber area. On an overcast day, Calum visits Loch Arcaig searching for a lost treasure. He is exploring the evidence of a myth that suggests gold was hidden on the island of Loch Arcaig. He swims to the island with hope and expectation, but will he find his fortune?

In Gaelic with English subtitles

6 minutes

Last on

Tue 22 Dec 2020 21:50

Credits

Role Contributor
Presenter Calum Maclean
Director Alasdair MacLean
Production Manager Mairi Mackinnon

Broadcasts