Main content
Sorry, this episode is not currently available

Mairead NicIllFhinnein ann an cathair Mire ri Mòir

Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead for lively banter and a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe le cupa tì nar laimh. Curaibh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air duilleag Facebook no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.

1 hour, 57 minutes

Music Played

 • Kate Stewart

  Am Ministear 'S Am Bàillidh

 • John Alex MacKay & Seonaidh MacIntyre

  Walzes: Gun Ainm / Fàilt Air An Dùthaich

  • THE TORLUM SESSIONS.
  • BÀGH DUBH RECORDS.
  • BAGHDUBH01.
 • Don R MacIver

  Clachan Mo Ghaoil

 • Canntaireachd

  Maraiche Nan Cuantan

  • CANNTAIREACHD.
  • FÈISEAN NAN GÀIDHEAL.
 • Alasdair Gillies

  Mo Ghleannan Taobh Loch Lìobhann

  • The Voice of the Highlands.
  • Beltona.
  • LBA-55.
 • Seonag MacKenzie

  Bàgh Ùige

 • Alistair McCulloch

  Waltzes: Magdalene Fjord / The Ook Pick Waltz

  • Wired Up.
  • Fellside Recordings.
  • FECD-179.
 • Freddie MacKenzie

  Faili Horo Mo Chailin

  • GUTHAN EILEANAN NA H-ALBA.
  • TOBAR AN DUALCHAS.
 • Clannad

  Turas Dhòmhsa Chun Na Galltachd

  • Nádur.
  • ARC MUSIC.
  • EUCD2471.
 • Katy Graham

  Seinnidh Mi Duan Mo Chluaintean Eilean Mo Ghràidh

 • Tom Sloss

  An Eala Bhàn

  • COMPLETELY SLOSS.
 • Iain MacInnes

  The Sands Of Loch Bee / Maideanan a' Choire Dhuibh / Màiri Mhìn Mheal-shùileach / Angus MacInnes Of Glenside

  • SEALBH.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-51.
 • Alex MacLennan

  An Caiora

 • Ashley MacIsaac

  Miss Lyall's / Sandy Cameron's

 • Alison Rapson

  O 'S Toigh Leam An Cìobair

 • Donald Archie MacPhail

  A' Mhaighdeann Òg

 • Eilidh Mackenzie & James Graham

  Chan Eil Cuimhn' A'm

  • Bel Canto.
  • MacMeanmna.
  • SKYE-CD52.
 • Donald Michael MacInnes

  A Rìbhinn Bhòidhich

 • Kirkjuvagr Ceilidh Band

  Hamish's Tune

 • Peggy Nicolson

  An t-Eilean Àlainn

 • Robert Robertson & Skipinnish

  Aisling Cuimhn'

  • Western Ocean.
  • Skipinnish.
  • SKIPCD24.
 • Martin Donald

  A Mhaighdeann Dhonn As Àille Leam

 • MacMaster / Hay

  Tha Mi Fo Chùram

  • Hook.
 • Donald MacLeod

  An Gàidheal A' Fàgail A Dhùthcha

 • Donnie Campbell

  Eilidh

 • Stockton’s Wing

  Cameron Highlanders

  • COLLECTION.
  • TARA RECORDS.
  • TARACD-4.

Broadcast