Main content
Sorry, this episode is not currently available

Mairead NicIllFhinnein ann an cathair Mire ri Mòir

Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead for lively banter and a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe le cupa tì nar laimh. Curaibh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air duilleag Facebook no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.

1 hour, 57 minutes

Music Played

 • Duncan MacKinnon

  A Rìbhinn Òg Bheil Cuimhn' Agad

  • CÈILIDH SA CHEANN-A-TUATH.
  • COMUNN EACHDRAIDH NIS.
 • Scott Harvey

  Highland Lassie / Lass O' Patie's Mill / Miss Campbell

  • Ceilidh in the park 2.
  • Scotdisc.
  • CDITV-648.
 • Hannah Macrae

  Dòmhnall Nan Dòmhnall

 • Dougie Gillespie

  Moladh Na Lanndaidh

  • The Islay Inn Bonanza.
  • Nutshell Records.
  • NUT-004.
 • Flora MacNeil

  Thoir Mo Shoraidh Thar Ghunnaidh

 • Finlay MacLennan

  He Ro Nighean

 • Alasdair Fraser & Paul Machlis

  Seann Triubhais Uilleachain

  • Legacy of the Scottish Fiddle Volume One.
  • Culburnie.
  • CUL-118D.
 • Dingwall Men's Gaelic Choir

  A Pheigi A Ghràidh

 • Rachel Walker

  Horo Hu O Mo Nighean Donn

  • Bràighe Loch Lall.
  • Skipinnish Records.
  • skip-03.
 • Calum Martin

  Chì Mi 'N Geamhradh

  • Frayvn.
  • Leum Music.
  • 1.
 • Ness Melodeon Band

  Cailin Mo Rùn-sa / O Nach Àghmhor / Teann A-nall / Fàgail Bharraigh

 • Allan MacDonald

  Dùthaich MhicLeòid

 • Hector MacKenzie

  Iain Corbett Of Uig / Soraidh Leis An Àit' / Susan MacLeod / Sound Of Sleat / An Drochaid Chliùiteach

  • SKYE SCENE HIGHLAND CEILIDH.
  • SKYE SCENE.
  • SSCD-01.
 • Skipinnish

  Thar Sàil

  • Steer By The Stars.
  • Black Thrustle.
  • BLATHR004.
 • Ruairidh Cormack

  Far An Robh Mi A-raoir

 • Marion MacCorquodale

  Eilean Uibhist Mo Rùin

  • Aonaibh Ri Chèile 30th Anniversary.
  • Sgoil Lionacleit Artistic Productions.
  • SLAP30-2018.
 • I J MacDonald

  2/4 Marches: John MacMillan Of Barra / Inveresk House

  • Coasting Along.
  • IJ Music.
  • 001CD.
 • Catriona Watt

  Iain Ghlinn Chuaich

 • Gordon Duncan

  Loch Broom Bay

  • just for Seumas.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-075.
 • Donald S MacLeod

  Òran Do Phrionnsa Teàrlach

 • Ùrachadh

  Gleann Gallaidh Aig Ceann Loch Eireabuill

  • Ùrachadh.
 • Kenneth Campbell

  Tha Mi'n Dùil Ri Bhith Tilleadh

  • CEÒL UIBHIST 11.
  • CEÒLAS UIBHIST LTD 2009.
  • CEOLAS-1109.
 • Rachel Newton

  'S Toigh Leam Cruinneag Dhonn Nam Bò

  • FAS - Feis Rois.
  • Fèis Rois.
  • 2013.
 • Johnnie Anderson

  'S Laghach Mac An Tuairnear / Mo Luaidh S' Air MacDhòmhnaill

  • GUTHAN AN EILEIN SGITHEANAICH AGUS LOCH AILLSE.
  • TOBAR AN DUALCHAIS.
  • 2007.
 • Cathie Rachel Morrison

  Mo Shoraidh Ceud Soraidh

 • Attie MacKechnie & Robert MacLeod

  Mo Rùn Geal Dìleas

 • Pipedown

  Granny Duncan / Colin's Favourite / Duncan Johnstone

  • Roag.
  • Phat Controller.
  • PHATCD-005.

Broadcast