Main content
Sorry, this episode is not currently available

Mairead NicIllinnein le taghadh de dh’òrain agus ceòl

Mairead NicIllinnein le prògram a chaidh a chlàradh ron àm. Cluinnear òrain agus pìosan ciùil bho leithid Flair, Dòchas agus Atomic Piseag.

1 hour, 57 minutes

Music Played

 • Islay MacTaggart

  Ghruagach Dhonn

  • Ceilidh in the Park 2.
  • Scotdisc.
  • CDITV-648.
 • Mairi MacDonald, Margaret MacNeil & Nan MacNeil

  Clò MhicIlleMhìcheil

 • Flair

  Fàilte Do Eilean Leòdhais

  • ONE FOR THE ROAD.
  • LEWIS RECORDINGS.
  • RCS CD 212.
 • Donald John MacDonald

  Am Bàta Beag

 • Willie Cameron

  2/4 Marches: Morag Ramsay / Glenprossen Ghillies Ball

  • THE PARK BAR 50 YEARS OF CEILIDH MUSIC.
  • PARKBAR.
 • Erin MacLean

  An Cuala Sibh Naidheachd (Banais Eile)

 • Norman MacMillan

  Am Birthday Party

 • William J Morrison

  Hornpipe & Jigs: The Road To Bornish / Christine MacQueen Of Glenelg / Joy Wallace's Byke

  • Pipers of Distinction.
  • Monarch.
  • CDMON-821.
 • Janice Simpson

  A Fhleasgaich An Fhuilt Chraobhaich Chais

 • Alasdair Currie

  Gur Tu Mo Bhean Chomain

 • Josie Duncan & Pablo Lafuente

  Potato Puirt

  • The Morning Tempest.
  • Oak Ridge Records.
 • Alasdair Whyte

  An Cluinn Thu Leannan

 • Kenna Campbell

  Thug Sinn Dùil Do MhacLeòid

 • Clandestine

  The Telfer Jigs: Matt Telfer's Jig / The Hag At The Churn / Jerry's Pipe Tune / Troy's Wedding

  • TO ANYBODY AT ALL.
  • CANDLETIME.
  • CA4103.
 • John Carmichael & Norman Maclean

  Mo Chùlaibh

 • Fiona MacKenzie

  Òran A' Chianalais

  • A GOOD SUIT OF CLOTHES.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-339.
 • Angus Nicolson Trio

  Muile Nam Mòr Bhean

  • LASSES THAT BAFFLE US.
  • FOT.
  • FOTS-2.
 • David MacLennan

  A Rìbhinn Òg Donn Don Tug Mi Gràdh

 • Rebekah Boyle

  Mile Marbhfhaisg Air An t-Saoghal

 • Dòchas

  Puirt-a-beul

  • An Dàrna Umhail.
  • Macmeanmna 2005.
  • SKYECD-34.
 • Alasdair Boyd

  Horo Tha Mi Muladach

 • Alasdair Mackenzie

  Tunes On The Accordion

 • Atomic Piseag

  Òran Chaluim Sgàire

  • PISEAG GU LEÒR.
  • SILK CD.
  • SILKCD-020.
 • Hector MacKenzie

  Soraidh Chridheil Chàirdeil

 • Red Hot Chilli Pipers

  Rory MacLeod / Molly's Jig / The Famous Baravan

  • Red Hot Chilli Pipers.
  • Red Hot Chilli Pipers.
 • Cara Morrison

  Òran Bàthadh Dhail

 • Alasdair Matheson

  Cumha Eilean A' Cheò

 • Allan Henderson

  Mrs Ramsay of Barton / Nighean Aig A' Chòta Bhuidhe / Jenny's Wedding / Glen and Carl CBC / Irish Reel

  • Estd-1976.
  • Macmeanmna.
  • skyecd-24.

Broadcast