Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Episode 2 of 10

A series following Calum MacLean as he explains his passion for swimming in remote and unspoilt lochs and rivers. In this episode, Calum takes us to the most westerly beach on the island of Vatersay.

An treas streath a’ leantail Chaluim MhicIlleathain a’ snàmh ann an uisgeachan reòite ann an àrainneachd iomallach. Tha Calum airson a h-uile seòrsa snàimh a dhèanamh agus rinn e liosta pearsanta dheth na lochan agus uisgeachan a bu mhiann leis snamh: anns an loch as àirde, an loch as doimhne agus an snamh bhon tràigh as fhaidte dhan iar. Tòrr dheth na h-àiteachan ‘s fheàrr leis, chan eil iad air an sanasachd agus a dh’fheumas oidhirp air leth an ruighinn. Mar a chanas e fhèin, “’S toigh leam a bhith snàmh a-muigh nam aonar, gun duine beò ri fhaicinn”. Thagh e deich àiteachan air feadh Alba far am bith e a’ snamh saor, nam measg Loch Mòrar, Gleann Èite agus Eilean Stafa. Anns a’ phrògram-sa, chur e dùbhlan roimhe fhèin snàmh eadar Barraigh agus Bhatarsaidh agsu snamh air na tràighean as fhaide dhan taobh an iar – snàmh-mara cho math ‘s a th’ ann!

The second programme in the series following Calum MacLean as he shares his passion for swimming in remote lochs and rivers. There is nothing that Calum loves better than finding far-flung locations for outdoor swimming, and he has made a personal wish list of places he has always wanted to visit and swim in. Amongst the locations are the deepest loch, the highest loch and to swim from the most westerly beach in Scotland. He has chosen ten of his favourite places throughout Scotland, most of which are not well known and difficult to access without strenuous endeavours. As he states himself, 'I love to swim outdoors alone with no living person to be seen'. The locations featured include Loch Morar, Glen Etive and Staffa. As always, Calum is keen to challenge himself, and in this episode he swims between Barra and Vatersay, so he can visit the most westerly beach on the latter island.

6 minutes

Last on

Wed 23 Oct 2019 23:20

Broadcasts