Main content

Tocyn Wythnos

Beti George a'i gwesteion yn trin a thrafod digwyddiadau'r dydd yn y Brifwyl. Beti George and guests discuss the day's events at the Conwy County National Eisteddfod.

Ar gael nawr

Ar hyn o bryd, does dim penodau ar gael

Yn fuan

Dim darllediadau i ddod