Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

Episode 1 of 15

Eilidh Cormack meets young pet owners who share how they care for, play and interact with their pets at home. In this episode, Eilidh is joined by Alec and Doris, his pet Burmese cat.

Sreath ùr anns a bheil Eilidh NicCarmaig a’ coinneachadh ri clann òga agus a’ faighinn a-mach ciamar a tha iad a’ coimhead às dèidh agus a’ cluich cuide rim peataichean aig an taigh. Anns a’ phrògram seo, tha Eilidh a’ cèilidh air Alec agus Doris, an cat ‘Burmese’ aige. Tha Doris 8 bliadhna dh’aois agus ‘s e cat àlainn da-rìreabh a th’ innte. Gheibh sinn a-mach barrachd mu bhith a’ coimhead às dèidh cait agus mu na rudan snog is spòrsail a bhios Alec agus Doris a’ dèanamh còmhla. Gheibh sinn cuideachd comhairle agus fiosrachadh bho Eilidh fhèin mu bhith a’ làimhseachadh, ag oideachadh agus a’ coimhead às dèidh peataichean.

A series in which Eilidh Cormack meets young children who are pet owners. Together, they show, tell and share how they care for, play and interact with their pets at home.

In this episode, Eilidh visits Alec and his beautiful Burmese cat Doris, who is eight years old. We find out about how to look after cats and all the lovely stuff Alec and Doris get up to together.

Eilidh also shares fun and interesting facts along with advice on how to look after pets at home, including how best to handle, train and feed them.

5 minutes

Last on

Sat 22 Jun 2019 16:27

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Peataichean/Pets

Broadcasts