Main content
Sorry, this episode is not currently available

Air chèilidh tha Raonaid Nic a' Phearsain

Air chèilidh tha Raonaid Nic a’ Phearsain a tha fuireach ann an Glaschu. John Carmichael is joined by retired teacher Rachel MacPherson, who continues to work part-time.

Dà uair a thìde de chòmhradh is ceòl air leth còmhla ri Iain Mac'illeMhìcheil, a' craoladh beò à Glaschu. An t-seachdain sa, ’s i an neach-teagaisg Raonaid Nic a’ Phearsain a bhios na chuideachd.

Rugadh Raonaid san Eilean Sgitheanach, agus thogadh i ann am Beinn a' Bhaghla agus sna Hearadh. Tha i air a bhith an sàs ann am foghlam fad a beatha cha mhòr. Tha i an-diugh air a dreuchd làn ùine a leigeil dhith, ach tha i fhathast a’ toirt seachad clasaichean Gàidhlig aig oilthigh Srath Chluaidh, agus tha i dol a-null a Shiatail aig deireadh an t-samhraidh, an sàs ann am Fèis Ghàidhlig a’ bhaile sin.

Bidh Raonaid a’ dèanamh tòrr coiseachd, leughadh agus a' dol dhan taigh-cluiche ’s an taigh-dhealbh.

Cluinnidh sinn a cuid seanchas, agus ceithir roghainnean ciùil pearsanta. Mar is àbhaist cuideachd, bidh measgachadh math de sheinneadairean is còmhlain aig Mac’ílleMhìcheil fhèin dhuinn. Tha iad sin uile air an taghadh eadar Country, Americana is ceòl traidiseanta, le seann òrain agus feadhainn a tha buileach ùr air an clàradh.

2 hours

Clip

Music Played

 • Breabach

  The Oban Ball

  • Frenzy of the Meeting.
  • 007.
 • Zac Brown Band

  Jump Right In

  • (CD Single).
  • Southern Ground.
  • 1.
 • Tammy Wynette

  Good Lovin'

 • Mark Knopfler & Emmylou Harris

  This Is Us

  • (CD Single).
  • Mercury.
 • J. P. Harris

  Lady In The Spotlight

  • Sometimes Dogs Bark At Nothing.
  • 002.
 • Jeannie Kendall

  I Wonder Where You Are Tonight

 • Cherish the Ladies & Luka Bloom

  I'll Walk Beside You

 • Chris Thile & Michael Daves

  My Little Girl In Tennessee

 • Maren Morris

  A Song for Everything

  • GIRL.
  • 004.
 • Blair Douglas

  'S Barail Leam!

 • Eric Church

  Some of It

 • Willie Campbell

  Faisg Air Mo Dhia

  • Dalma.
  • Ceol 's Craic.
  • 3.
 • Rhonda Vincent

  Bright Lights And Country Music

 • The Mavericks

  Goodnight Waltz

 • Waylon Jennings

  For Lovin' Me

 • Blue Highway

  The North Cove

Broadcast