Main content
Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Ugain mlynedd o'r Cynulliad

Dylan Iorwerth a dau brifardd yn trafod ugain mlynedd o'r Cynulliad. Dylan and his guests discuss the twentieth anniversary of the Welsh Assembly.

Dylan Iorwerth a dau brifardd yn trafod ugain mlynedd o'r Cynulliad.

Wedi bron i ddeugain mlynedd fel cyfreithiwr, gan arbenigo ar ddeddfwriaeth Cymru, mae Emyr Lewis wedi'i benodi'n Bennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ail westai Dylan yw Ifor ap Glyn, sydd wedi cyfansoddi cerdd i ddathlu pen-blwydd y Cynulliad, ugain mlynedd wedi cerdd ganddo i ddathlu ei ddyfodiad.

27 o funudau

Darllediad

Podlediad Dan Yr Wyneb

Podlediad Dan Yr Wyneb

Dylan Iorwerth yn gofyn y cwestiynau mawr ac yn mynd dan wyneb bynciau'r dydd.

Podlediad