Main content

Cuimhnich a-nis, Na Dèan Mèaran!

Episode 74 of 82

Mairi Morrison reads Cuimhnich a-nis, Na Dèan Mèaran, written by Helene Boudreau, illustrated by Serge Bloch and translated into Gaelic by Donald John Macleod.

Sgeulachdan do chlann òga. Tha Màiri Mhoireasdan a’ leughadh Cuimhnich a-nis, Na Dèan Mèaran! Chaidh an leabhar a sgrìobhadh le Helene Boudreau, a dhealbhachadh le Serge Bloch agus chaidh eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig le Dòmhnall Iain MacLeòid.

Mairi Morrison reads Cuimhnich a-nis, Na Dèan Mèaran, written by Helene Boudreau, illustrated by Serge Bloch and translated into Gaelic by Donald John Macleod.

27 days left to watch

6 minutes

Broadcasts

Featured in...