Main content

Na Doirt am Bainne

Episode 70 of 82

Mairi Morrison reads Na Doirt am Bainne, written by Stephen Davies, illustrated by Christopher Corr and translated into Gaelic by Donald John Macleod.

Sgeulachdan do chlann òga. Tha Màiri Mhoireasdan a’ leughadh Na Doirt am Bainne. Chaidh an leabhar a sgrìobhadh le Stephen Davies, a dhealbhachadh le Christopher Corr agus chaidh eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig le Dòmhnall Iain MacLeòid.

Mairi Morrison reads Na Doirt am Bainne, written by Stephen Davies, illustrated by Christopher Corr and translated into Gaelic by Donald John Macleod.

23 days left to watch

8 minutes

Broadcasts

Featured in...