Main content
Sorry, this episode is not currently available

25/04/2019

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 25 Apr 2019 10:00

Music Played

 • Margaret MacNeil

  Ged Tha Mi 'M Ònar 'S Na Gleannaibh

 • Arthur Cormack

  Thoir An t-Soraidh Seo Bhuam

  • NUAIR BHA MI ÒG.
  • TEMPLE RECORDS.
 • Gordon Walker

  Gaelic Airs And Jigs

  • THE WORLD'S GREATEST PIPERS VOL 13.
  • LISMOR DIGITAL.
  • LCOM-5252.
 • John MacMillan

  Gillean Uibhist

 • Clann Mhic Ruairí & Megan Nicruari

  Fear A' Bhàta

  • Súile.
  • Clann Mhic Ruairí.
 • Lindsay Weir

  The Marchioness Of Tullibardine / PM Donald MacLeod's Farewell To Fort George

 • Charlie MacKenzie

  Mo Nighean Donn Na Buaile

 • The Lochies

  Am Fear Teiche

  • SLÀINTE MHATH.
  • LISMOR.
  • LILP-5088.
 • Catriona MacDonald

  Mo Roghainn 'S Mo Rùn

 • Wendy MacIsaac

  Lady Madalina

  • That's What You Get.
  • Lochshore.
  • CDLDL-1266.
 • Donald McInnes

  Soraidh Ùr 'Uam On Eilean

 • Catriona Bain

  Òran Cogaidh

 • Solas

  The White Petticoat

  • SOLAS.
  • SHANACHIE.
  • SHANACHIE-78002.
 • Bob MacLeod And His Band

  Strip the Willow: Charles Anderson / Troy's Wedding / David Ross / The Thief Of Lochaber

  • MAIDEN VOYAGE.
  • HARP RECORDS.
  • ER012.
 • Catriona Watt

  Nan Tigeadh Tu Idir

  • Cadal Cuain.
  • Footstompin'.
  • FSR-1739.
 • Fergus Muir

  Bidh Fonn Oirre Daonnan

 • Hò-rò

  Mo Ghleannan Taobh Loch Lìobhann

  • Hò-Rò.
  • Hò-Rò Music 2016.
 • Christian Gamauf & Jamie MacDonald

  The Step Dancer Reels

  • THE PIPE SLANG.
  • JMCG.
 • Donald Anthony Campbell

  Ag Ionndrainn Na Cruinneig

  • CEÒL UIBHIST 11.
  • CEÒLAS UIBHIST LTD 2009.
 • Hector McFadyen And His Scottish Dance Band

  Jigs: Kenny Gillies Of Portnalong / The Top Of Ben Lomond / The Steam Boat / Donald Iain Rankine

  • Hector McFadyen And His Scottish Dance Band.
  • Smith/Mearns.
  • SMRCD-085CD.
 • Duncan MacGilp

  Gràdh Geal Mo Chridhe

  • ÒRAN NO DHÀ.
  • LEADER.
 • Manus McGuire

  The Ariel Hornpipe / Eleanor Kane's Hornpipe

  • Saffron and Blue.
  • Green Linnet.
  • glcd-1206.
 • Cathie Rachel Morrison

  Mo Shoraidh Ceud Soraidh

 • Seumas Campbell

  Òran A' Mhotor Car

 • Innes Watson & Mike Vass

  MacNeill's Of Ugadale / The Duke Of Fife's Welcome To Deeside

  • Live at Iona Abbey.
  • Unroofed Records.

Broadcast