Main content
Sorry, this episode is not currently available

18/04/2019

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 18 Apr 2019 10:00

Music Played

 • Margaret Stewart

  Clann Ghriogair Air Fògradh

  • AN LEABHAR MÒR.
  • BIRNAM.
  • CD PNE-002.
 • The Barra MacNeils

  Calliope House / Rory MacNab / The Shetland Fiddler / Clumsy Lover

  • The Traditional Album.
  • Iona.
  • IRCD-047.
 • Martin MacIntyre

  Tha Sinn A' Falbh

 • Meantime

  Leanabh Òig

  • AN TREAS TARRAING.
 • Ian Graham's Scottish Band

  Gay Gordons: Flett From Flotta / Loch Ruan

  • "Maureen's Favourites".
  • Harp Records.
  • Harp ER015.
 • Cathie Ann MacLeod

  Tha Mi Tinn 'S Mi Ri Caoidh Mo Dhòchais

 • Eòin Cumming

  Fàgail Ghrianaig

 • Cantrip

  Zito The Bubbleman / Opinions / Kitty Kelly's

  • BONESHAKER.
  • MISCHIEF RECORDS.
 • Allan MacDonald

  Gleannan Mo Ghaoil Taobh Loch Lìobhann

 • Anne Martin

  Is Truagh Nach Robh Mi Còmhla Riut

  • CO..?.
  • WHITEWAVE MUSIC.
 • Anne MacSween

  An Tulach Bòidheach

  • Beartas Ghuthan.
  • SES.
 • The Vatersay Boys

  The Gael

  • The Sound of Vatersay.
  • Shibhalba Ltd.
  • TRTV-004.
 • Dr. Angus MacDonald

  Hornpipes & Jigs: The Man From Skye / Gillies Of Portnalong / Lady In The Bottle

  • A' Sireadh Spors.
  • Temple Records.
 • Angus MacLeod

  'S Truagh Nach D' Rugadh Dall Mi

 • Brian Ó hEadhra

  Crìonadh An Latha

  • An t-Allt.
  • Brechin All Records.
 • Gabe McVarish

  Braes Of Castle Grant / Màiri Mhìn Mheall-Shùileach / Cecily Ross

  • ECLECTION.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-348.
 • Catriona MacLeod

  O Thoir A-nall Am Botul

 • The Poozies

  Dhèanainn Sùgradh / Murdo MacKenzie Of Torridon

  • Chantoozies.
  • Hypertension.
  • HYP-3132.
 • Battlefield Band

  Och Is Duine Truagh Mi / Tha Fionnlagh Ag Innearadh / An Gille Dubh Mo Laochan

  • Dookin'.
  • Temple.
 • Ronald Murray

  Nam Aonar Le Mo Smaointean

  • TOGAIDH SINN FONN I.
  • MNE.
 • Wilma Kennedy

  Puirt-a-beul

 • Frank Wood

  'S Truagh Nach Robh Mis' Ann An Eilean Mo Chrìdh

 • Eabhal

  Cairistion' Nighean Eòghainn / Mòrag An Dèan Thu Tighinn / Tha Buachaille Dubh Fionnghal

  • This Is How the Ladies Dance.
  • Eabhal.

Broadcast