Main content
Sorry, this episode is not currently available

26/03/2019

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a’ bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 26 Mar 2019 10:00

Music Played

 • Mary Smith

  'S Mòr Mo Chùram 'S Mi Ga Stiùireadh

 • Matheu Watson

  Reunion: Mission Arrochar / The Black Bull / The Reunion Reel

  • MATHEU WATSON.
  • MATHEU WATSON.
 • Kenneth Ross

  Òran Mòr MhicLeòid

 • Mary MacLean

  Pìob Uilleam Rois

 • Rona Lightfoot

  Ruidhleadh Cailleach Ris A' Bhalg / Eadarainn Mòr Ruadh

  • Eadarainn.
  • Macmeanmna 2005.
  • SKYECD-28.
 • The Iain Peterson Trio

  6/8 Pipe Marches: The Braemar Gathering / Neil MacMillan Of Balmaha

  • The Western Light of Home.
  • Thane.
  • SMCD-02.
 • Alasdair Boyd

  Pìobaireachd Dhòmhnaill Dhuibh

 • Gordon Walker

  Competition Type Strathspeys & Reels

  • THE WORLD'S GREATEST PIPERS VOL 13.
  • LISMOR DIGITAL.
  • LCOM-5252.
 • Dolina MacKinnon

  Mo Chridhe Trom 'S Mi Seòladh

 • Diane Ní Chanainn

  Níl Sé'n Lá

  • Idir Muir Agus Sliabh.
  • Clo Iar-Chonnacht.
  • CICD207.
 • Gerry O'Connor

  Sean Sa Ceo / The Glass Of Berr / The Sailor's Bonnet

  • Myriad.
  • Myriad.
 • Murdo Kennedy (Murdani Mast)

  Ag Iasgach An Earbaill

  • MURDANI MAST.
  • LEWIS RECORDINGS.
  • RCS 204.
 • Trian

  The Humours Of Ballyconnell / Reel Eboulement / Richie Dwyer's

  • TRIAN II.
  • GREEN LINNET RECORDS.
 • Brandon MacPhee

  Let The Hackles Rise

  • BORN TO PLAY.
  • PAN RECORDS.
  • CDPAN-028.
 • William Matheson

  Moladh Air Pìob-mhòr MhicCruimein

  • Scottish Tradition 16 - William Matheson.
  • Greentrax Records.
  • CDTRAX-9016D.
 • Mànran

  Maraiche Nan Àigh

  • MÀNRAN.
  • MÀNRAN RECORDS.
  • MAN02.
 • St. Laurence O’Toole Pipe Band

  Medley: The Big Yin / Kenny Gillies Of Portnalong, Skye / Jimmy Ward's / Buntata 'S Sgadan / Sabhal Mòr Ostaig

  • Evolution.
  • Monarch.
 • Christine Stone

  'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh

 • Matthew MacLennan

  Gaelic Waltzes

  • Traditionally Inspired.
 • Fribo

  Air An Fhéill A-muigh / Kvennaviså / The Night We Drank The Puirt

  • HAPP.
  • FRIBO RECORDS.
  • 00035.
 • Chrissie MacEachan

  Dh'fhàg Thu Sinn Fo Mhulad

 • Skipinnish

  Horo Gheallaidh: Òran Èirisgeigh / Muile Nam Mòr-bheann / 'S Truagh Nach Do Dh'fhuirich Mi Tioram Air Tìr

  • THE SOUND OF THE SUMMER.
  • SKIPINNISH RECORDS.
  • SKIPCD-10.
 • Dr Allan MacDonald

  Moladh Chloinn Dòmhnaill

 • Annie MacLeod

  'S E Siabost As Bòidhche Leam

 • Brenda Castles

  Harvest Moon / Lady Anne Montgomery / The Birmingham / Is Cuma Liom

  • Indeedin You Needn't Bother.
  • Brenda Castles.

Broadcast