Main content
Sorry, this episode is not currently available

20/03/2019

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a’ bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 20 Mar 2019 10:00

Music Played

 • Maeve MacKinnon

  Puirt-a-beul

  • FO SMUAIN.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-08.
 • Calum Ross

  Tiugainn Leam Thar Sàile

  • Mu Dheireadh Thall.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD46.
 • Lee MacKay

  Splashing Rock Of Melness

  • The Splashing Rock Of Melness.
  • HARP RECORDINGS.
  • ERCD-023.
 • Donald McInnes

  Cò Idir Ach Mo Mhàthair

 • Mary Ann Morrison

  Nan Tigeadh Tu Idir

 • Donald MacDonald

  Còmhradh Eadar Fàd Bàn Agus Cnap Guail

  • HERE COMES DONNY.
  • LISMOR.
  • LILP-5064.
 • Iain MacInnes

  Jamie Macinnis (Medley)

  • Tryst.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-182.
 • Raghnall MacDonald

  Gillean Uibhist

 • Bannal

  Thug Mi'n Oidhche Ge B'fhad I

  • WAULKING SONGS.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-099.
 • Shetland Mandolin Band

  Kentucky Waltz / Tennesse Waltz

  • Always On A Monday.
  • Shetland Mandolin Band.
  • SHMABA0117.
 • Kenneth Nicolson

  Cumha An t-Seana Ghàidheal

 • Fiona J. MacKenzie

  O Mo Dhùthaich

  • A GOOD SUIT OF CLOTHES.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-339.
 • Frankie Gavin

  Sliabh Na Mban

  • FIERCE TRADITIONAL.
  • TARA.
  • TARACD 4011.
 • Neil MacEachern And His Scottish Dance Band

  3/4 Marches: The Dream Valley Of Glendaruel / PM J K Cairns / I See Mull

  • FROM THE BANKS OF LOCH LOMOND.
  • SHIELBURN.
  • SHIELCD-006.
 • Alice MacMillan

  Gràdh Na h-Òige

 • The Vatersay Boys

  Tuning In GG

  • THE SOUND OF VATERSAY.
 • Alasdair Gillies

  Òran A' Chroitear

  • DUALCHAS NAN EILEAN (ISLAND HERITAGE).
  • HERITAGE RECORDS.
  • HRCD-101.
 • Runrig

  Sguaban Arbhair

  • PLAY GAELIC.
  • LISMOR.
  • LCOM-9026.
 • Fidil

  The March Of The Mín Na Toiteán Bull

  • THE OLD WHEEL OF FORTUNE.
  • FIDIL MUSIC.
 • Donald Murray

  Moladh Leòdhais

 • Trip

  Latha Bha'n Ridire Ag Òl

  • Snapshot 17.
  • Skye Records.
 • James C M Campbell

  Fhuair Mi Naidheachd As Ùr

 • The Royal Scots Dragoon Guards

  Celtic Cottage

  • PARALLEL TRACKS.
  • SCOTDISC.
  • CDITV-694.
 • Duncan MacKinnon

  An t-Aodann Bàn

 • Trian

  The Humours of Ballyconnell / Reel Éboulement / Richie Dwyer's

  • TRIAN II.
  • GREEN LINNET RECORDS.

Broadcast