Main content
Sorry, this episode is not currently available

08/03/2019

Air chèilidh, tha an dibhearsanaiche Darren MacIlleathain agus a charaid Eilidh NicAonghais. John is joined by Skye born actor Darren Maclean, and Helen MacInnes from South Uist.

Dà uair a thìde de chòmhradh agus ceòl air leth, còmhla ri Iain Mac 'ille Mhìcheil, a' craoladh beò à stiùdio a' BhBC ann an Glaschu. An t-seachdain-sa, bidh Iain a’ cur fàilt’ air Eilidh NicAonghais à Bòrnais, Uibhist a Deas. Tha Eilidh an dùil a bhith an sàs san Fhèis ciùil Mòdrun ann an Glaschu air an deireadh sheachdainn. Còmhla rithe, bìth a dèagh charaid Darren MacIlleathain, an cleasaiche agus dibhearsanaiche a tha sinn tric a’ faicinn sa là th’ ann, ann an riochd chinn-suidhe nan Stàitean Aonaichte, Dòmhnall Trump. Saoil an tadhal esan sa stiùdio cuideachd? Bidh dùil ri gàire gu leòr, co-dhiù. Cluinnidh sinn seanchas Eilidh is Darren, agus ceithir roghainn ciùil pearsanta eatorra. Mar is àbhaist cuideachd, bidh measgachadh math de sheinneadairean is còmhlain aig Mac ílle Mhìcheil fhèin dhuinn. Tha iad sin uile air an taghadh eadar Country, Americana is ceòl Ceilteach, le seann òrain agus feadhainn a tha buileach ùr air an clàradh.
Two hours of chat and music with John Carmichael broadcasting LIVE from the BBC studios in Glasgow. John welcomes two special guests to the show this week.
Helen MacInnes is from South Uist and is taking part in the Mòdrun festival based in Glasgow this weekend. Along with Helen will be actor and entertainer Darren Maclean from the Isle of Skye. Darren is well known for satirically portraying the United States President, Donald Trump. They will each choose a couple of tracks special to them which will complement John's own exceptional choice of music mainly Americana, folk, Celtic and country and western. Stand by for some old classics and newly released songs.

2 hours

Clip

Music Played

 • Breabach

  The Oban Ball

 • Keith Urban

  Somebody Like You

 • Carlene Carter

  Nowhere Train

 • Darrell Scott

  You're Everything I Wanted Love To Be

 • Margo Price

  Heart of America

 • Lady Antebellum

  American Honey

  • Need You Now.
  • Capitol Nashville.
  • 1.
 • Fiona Hunter

  Jock Hawk's Adventures In Glasgow

  • Fiona Hunter.
  • Rusty Squash Horn Records.
  • 10.
 • Hunter Hayes & Jason Mraz

  Everybody's Got Somebody But Me

 • Ashley McBride

  Tired of Being Happy

 • Lady Gaga & Bradley Cooper

  Shallow

 • George Strait

  Brothers Of The Highway

 • Danni Nicholls

  Texas

 • Project Smok

  The Fear Polka, Pt. 2

 • Willie Watson & Tim Blake Nelson

  When A Cowboy Trades His Spurs For Wings

  • The Ballad of Buster Scruggs.
  • Milan.
  • 008.
 • Mànran

  An Eala Bhan

  • Manran.
  • Manran.
  • 10.
 • Merle Travis

  Done Rovin'

 • Niteworks

  Iain McGee's Romanian Boots

  • Air Fair An La.
  • Comann Music.
  • 006.

Broadcast