Main content
Sorry, this episode is not currently available

04/03/2019

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a’ bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 4 Mar 2019 10:00

Music Played

 • Eilidh O'Donnell

  Mac Òg An Iarla Ruaidh

 • The Whistlebinkies

  Michael MacDonald's Jig / The Loch Ness Monster

  • Albannach.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX-288.
 • Donald Archie MacPhail

  Am Falbh Thu Leam A Rìbhinn Òg

 • Catriona Fair

  Niall Og Mac An Oighre

 • David Cunningham Scottish Dance Band

  January Jig: Bonnie Dundee / Athernie Lodge / The Craigellachie Lassies / Anne Fraser McKenzie / Jim McAlister's Jig

  • THE SILVER COLLECTION.
 • Eilidh O'Donnell

  Comunn Uibhist Is Bharraigh

 • Triptych

  Rise Ye Lazy Fellow

  • TRIPTYCH.
  • NR: 2011 LARA RISK, KIERAN JORDAN AND PADDY LEAGUE.
  • TTCD 1101.
 • Roddy Campbell

  Thèid Mi Bharraigh

  • BACK TO BARRA.
  • BARRA RECORDS LIMITED.
 • Da Fustra

  Eva Three Step: Kirkhill / Redford Cottage

  • Over the Waves to Shetland.
  • Highlander Music.
  • HRMCD-012.
 • Peggy MacDonald

  Òran Na h-Imprig

 • Iain Mackay & Malcolm Jones

  Thèid Mi Cuide Riut

  • CEILIDH IN THE PARK.
  • SCOTDISC.
  • CDITV-635.
 • Kitty MacLeod

  Òran Sìth: Sealagair A' Choillich Bhuidhe

 • Anna Massie & Mairearad Green

  Jamie's

  • Farran.
  • Shouty Records.
  • CD04.
 • Solas

  The White Petticoat / Stan Chapman's / The Miller's Maggot

  • SOLAS.
  • SHANACHIE.
  • SHANACHIE-78002.
 • Kathleen MacDonald & Rhona MacKay

  Òran Na Seana Mhaighdeann

 • Donald Norman Morrison

  Nam B' Fhios Dhut

  • BLIADHNA MHATH UR 1998/99.
 • Capercaillie

  Òran Sùgraidh

  • ROSES AND TEARS.
  • VERTICAL RECORDS.
  • VERTCD-084.
 • Stuart Liddell

  Gaelic Airs & Reels

  • Inveroran.
  • Macmeanmna.
  • skyecd-43.
 • Murdo MacLean

  Sheòl Mi 'N Uiridh

 • Ruairidh MacMillan Trio

  The Ewe Wi' The Crooked Horn / The Chancer's / Traditionally Incorrect

 • Stephanie Campbell

  Thig An Smeòrach As t-Earrach

 • The Foundry Bar Band

  Mrs H. L. MacDonald of Dunach / Lochaber Gathering / Sweet Maid of Mull

  • The Foundry Bar Band.
  • Springthyme Records.
  • spr-1007.
 • Duncan Mackinnon

  Òran Do Mhàiri

  • CEÒL UIBHIST.
  • CEÒLAS.
  • CEOLAS-1107.
 • Eilidh Shaw & Ross Martin

  Pipe Reels: Is Teannadh Ri Òran / Dolina MacKay / Major Campbell Graham MBE

  • BIRL-ESQUE.
  • RHUBANA RECORDS 2017.

Broadcast