Main content
Sorry, this episode is not currently available

Air chèilidh a-nochd bidh Seonag Anderson

‘S i aoigh na seachdain sa Seonag Anderson, oifigear a’ Mhòid aig A’ Chomunn Gàidhealach. John Carmichael is joined by broadcasting personality Seonag Anderson from North Uist.

Dà uair a thìde de cheòl air leth agus còmhradh beòthail cuide ri Iain Mac'illeMhìcheil, a' tighinn thugaibh beò à stiùidio a' BhBC ann an Glaschu. Còmhla ris an t-seachdain sa tha tè air am bheil luchd-èisdeachd Radio nan Gaidheal eòlach, tron iomadh chuspair air am bi i tric a’ toirt beachd – eadar biadh, ceòl, bàrdachd, eachdraidh na sgìre aice fhèin agus gu leòr eile. Is ise Seonag Anderson, ban-Uibhisteach a th’ air a bhith bliadhnaichean a’ fuireach ann an Inbhir Nis far am bheil ì na h-Oifigear a’ Mhòid aig A’ Chomunn Gàidhealach. Tha fios gum bi craic gu leòr a’ dol, is i-fhèin ‘s Mac'illeMhìcheil a’ cuir fàilt’ air an deireadh-sheachdain còmhla.
Cluinnidh sinn seanchas Sheonag agus ceithir de na roghainnean ciùil pearsanta aice. Agus mar as àbhaist, bidh measgachadh sgoinneil de sheinneadairean is còmhlain aig Iain fhèin dhuinn. Tha iad sin uile air an taghadh eadar Americana is Country/Country & Western, le seann òrain agus feadhainn a tha buileach ùr air an clàradh.

2 hours

Clip

Music Played

 • New Grass Revival

  Callin' Baton Rouge

 • Carrie Underwood

  I Ain't in Checotah Anymore

 • High Valley

  Make You Mine

 • Sweethearts of the Rodeo

  One More Night

 • Don Williams

  If Hollywood Don't Need You

 • Joan Baez

  The Brand New Tennessee Waltz

  • Hits/Greatest And Others.
  • Warner Bros..
 • Alasdair Whyte

  An Tir Leam As Boidhche

  • Aig Faire.
  • Angus Campbell.
  • 3.
 • Patsy Montana & The Prairie Ramblers

  I Wanna Be A Cowboy's Sweetheart

 • Blue Highway

  My Ropin' Days Are Done

 • Beinn Lee

  Osgarra: Skye / A Bottle Of Vodka, Twenty Marlboro Red And £50 Cashback.....

  • Osgarra.
  • Beinn Lee.
  • 005.
 • Neil Young

  The Old Country Waltz

  • American Stars ’n Bars.
  • 001.
 • The Grascals

  When I Fall In Love Again

 • Mary Catherine MacNeil

  Loch Na h-Òb

 • Holly Williams

  A Love I Think Will Last (feat. Chris Janson)

 • Westlife

  You Raise Me Up

  • Greatest Hits.
  • RCA.
  • 11.
 • Skeeter Davis

  Silver Threads and Golden Needles

 • Jamie Smith's Mabon

  Croeso Ioan (Welcome John)

  • The Space Between.
  • Easy On The Records.
  • 003.

Broadcast