Main content

Jill-Hailey Harries

Beti George yn sgwrsio gyda'r Parchedig Jill-Hailey Harries. Beti George chats with the Reverend Jill-Hailey Harries.

Pan deimlodd Jill-Hailey Harries alwad i'r weinidogaeth, roedd yn 'sgytwad iddi.

Er ei bod yn mynychu'r ysgol Sul, doedd hi ddim yn siŵr beth yn union oedd gwaith gweinidog, nac ychwaith yn nabod gweinidog benywaidd.

Doedd hi ddim yn or-hoff o waith ysgol, ac yn fwy awyddus i ddechrau gweithio ac ennill arian na mynd i'r coleg, ond roedd yr alwad yn rhy gryf, ac yn y pen draw aeth i Aberystwyth i astudio diwinyddiaeth.

Mae'n sôn wrth Beti George am ei magwraeth yn Sir Benfro, ei mwynhad o'i gwaith fel Bugail y Stryd, ac am beryglon pregethu yn Saesneg.

Ar gael nawr

49 o funudau

Darllediad diwethaf

Iau 21 Chwef 2019 18:00

Cerddoriaeth a chwaraewyd

 • Christy Moore

  Only Our Rivers Run Free

  • TheTime Has Come.
  • WEA IRELAND.
  • 7.
 • Meic Stevens

  Cân Walter

  • Tri Degawd Sain (1969 - 1999) CD1.
  • SAIN.
  • 2.
 • Mary Black

  Without the Fanfare

  • Without The Fanfare.
  • Dara Records.
  • 9.
 • Trystan Llŷr Griffiths

  Nes Ata Ti, Fy Nuw

  • Trystan.
  • SAIN.
  • 13.

Darllediadau

Archif Beti a'i Phobol

Archif Beti a'i Phobol

Lawrlwythwch rhaglenni Beti a'i Phobol o'r archif.

Podlediad