Main content
Sorry, this episode is not currently available

The House Mouse/An Luch-taighe

Tha Gudrun agus Olaf a’ feuchainn ri luch anns an stòr ghràn a dhìon bho chat. Gudrun and Olaf race to rescue a mouse in the grain store from the cook’s cat

Tha luch-taighe air faighinn a-steach dhan stòr ghràn. Nuair a tha an còcaire a’ co-dhùnadh cat a chur a-steach dhan stòr, tha Gudrun agus Olaf a’ cur romhpa an luch a shàbhaladh. Ach an urrainn dhaibh an stòr ghràn a dhìon agus a bhith nan caraidean don fhiadh-bheatha.

A mouse has got into the grain store but when the cook decides to send in the cat, Gudrun and Olaf race to the rescue. Can they really protect the grain store while being a friend to the wild?

5 minutes

Broadcasts