Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 5

Episode 5 of 6

Ailean Dòmhnallach a’ lìbhrigeadh prògram bho Fèis Chiùil Tradfest. Allan MacDonald presents from Tradfest Music Festival.

Taghadh den cheòl as fhèarr aig Fèis Tradfest ann am Baile Ath Cliath, air a lìbhrigeadh le Ailean Dòmhnallach.

A’ taisbeanadh sàr-cheòladairean bho ceòl na h-Èireann agus cuideachd ceòl thraideasanta, tha TradFest a’ toirt thugainn cuid dhan tàlant as barraichte a th’ann, le cuid de na h-ainmean as motha a tha rin cluinntinn. Am measg an luchd-ciùil tha Eoghan Ó Ceannabháin, An teaghlach tàlantach: Mick, Aoife & Ciara O'Brien agus Blazin' Fiddles.

A selection of some of the best music from Tradfest music festival in Dublin, presented by Allan MacDonald.

Showcasing brilliant musicians from Irish and traditional music, TradFest brings us a range of the best talent there is to find, with some of the biggest names in trad and Irish music. Among the performers are Eoghan Ó Ceannabháin, An teaghlach tàlantach, Mick, Aoife and Ciara O'Brien and Blazin' Fiddles.

29 minutes

Last on

Wed 16 Sep 2020 22:30

Broadcasts