Main content
Sorry, this episode is not currently available

01/02/2019

Mairead NicIllinnein agus Muireall Urchardan le ceòl, òrain is fealla-dhà. Fònaibh gu 08000 967050 le ur dùrachdan. Music, song and fun with your requests.

Ceòl, òrain is fealla-dhà còmhla ri Mairead NicIllinnein agus Muireall Urchardan. Ma tha sibh airson duine ainmeachadh cuiribh ur dùrachdan gu 08000 967050 neo gu durachdan@bbc.co.uk
Mairead Maclennan and Muriel Urquhart present the popular request show including music and lots of fun. Send your requests to 08000 967050 or email durachdan@bbc.co.uk

1 hour, 57 minutes

Music Played

 • Eriskay Lilt

  6/8 Marches: Heights Of Casino / Ellenor

  • JUST A LITTLE BIT.
  • ERISKAY LILT RECORDS.
 • Kathleen MacInnes

  Ceud Fàilt' Air Gach Gleann

  • ÒG-MHADAINN SHAMHRAIDH.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-294.
 • Alasdair Campbell

  Eilean Sgiathanach Nam Buadh

  • MUSIC AND SONG OF SKYE AND LOCHALSH - AN CEÒL AGAINN FHÌN.
  • DUALCHAS.
  • DUAL03.
 • Drams Allowed

  Highland Schottische: Hugaibh Oirbh / M'Eudail Air Do Shùilean Donna / Innis Dhòmhsa Cà'il Thu Cadal

  • AYE TUNES.
  • DRAMS ALLOWED.
 • Tide Lines

  Co-thràth

  • DREAMS WE NEVER LOST.
  • TIDE LINES MUSIC.
 • Arthur Cormack

  Coill' An Fhàsaich

  • AN T-EILEAN.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-30.
 • Alasdair Tida Campbell

  Marion Small

 • Blair Douglas, Chris Harley, Colin Tully & Gordon Smith

  Kate Martin's Waltz

  • Beneath the Beret.
  • Macmeanmna.
  • Skye-CD02.
 • Mary Margaret MacLean

  A Mhoire Mhìn-gheal

  • CEÒL UIBHIST.
  • CEÒLAS.
  • CEOLAS-1107.
 • Calum Barker & Canntaireachd

  Choisich Mi

  • CANNTAIREACHD.
  • CANNTAIREACHD.
 • Donald MacDonald

  Bu Toigh Leam Fhèin Dhol Dhan Àit'

 • Skipinnish

  MacNab's Set: MacNab's Quickstep / Devil In The Kitchen / B'fheàrr Mar A Bha Mi 'N Uiridh / 'S Iomadh Rud A Chunna Mi

  • The Seventh Wave.
  • SKIPINNISH RECORDS.
  • SKIPCD26.
 • Runrig

  Faileas Air an Àirigh

  • Runrig - Party On The Moor.
  • RIDGE RECORDS.
  • RRS 072.
 • Tom Sloss

  A Chailin Àlainn

  • COMPLETELY SLOSS.
 • Trail West

  Professor Donald Meek Of Tiree / Red Socks / PM Willie Gray's Farewell To The Glasgow Police

  • One That Got Away.
  • Tyree Records.
 • Ruairidh Gray

  Moladh Uibhist

 • Crossbost Free Church & Murdo Christopher MacKinnon

  Psalm 48 Verses 1-2 St David

 • I J Macdonald

  The Dark Island

  • Coasting Along.
  • IJ Music.
 • Calum Kennedy

  Mo Mhàthair

 • Stuart Liddell

  Murdo's Wedding / Flett From Flotta / Loch Ruan / The Battle Of Waterloo

  • Inveroran.
  • MacMeanmna.
  • SKYECD-43.
 • Capercaillie

  An Ataireachd Àrd

  • The Blood is Strong.
  • Survival.
 • Fergie MacDonald

  Highland Schottische: The Hebridean Polka / Big Hector / The Dallas Commando

  • Jiggy-Jig.
  • Rannoch Recordings.
  • CD-103.
 • Norman MacMillan

  Am Birthday Party

 • The Vatersay Boys

  Fraser And Kevin MacGlin / Lady Lever Park / 91st At Modder River

  • THE SOUND OF VATERSAY.
  • THE VATERSAY BOYS.
  • TRTV-004.

Broadcast