Main content
Sorry, this episode is not currently available

28/01/2019

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a’ bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 28 Jan 2019 10:00

Music Played

 • Donald McInnes

  Throid Mo Bhean 'S Gun Throid I Rium

 • MARY SANDEMAN

  Uibhist Nan Tràigh Leathann Rèidh

 • COILA

  Crossing The Minch / Rab's Wedding / Wade's Welcome To Inverness

  • Get Reel.
  • Lismor Digital.
  • LCOM 5258.
 • Donald MacLeod

  Òran An Nèibhidh

 • Joy Dunlop

  Hi Il O 'S Hug I Ho Ro

  • FAILEASAN/REFLECTIONS.
  • SRADAG.
 • John MacDonald

  Gaelic Mouth Music

  • NEW HORIZONS.
  • RANNOCH RECORDINGS.
  • CD-105.
 • Carol Galbraith

  Alasdair An t-Sìthein

 • Éilís Kennedy

  Cailin Mo Rùn-sa

  • The Scottish Working Song.
  • Golden Guinea Popular Series.
  • GGL 0412.
 • Freddie MacKenzie

  Am Bothan Beag Còir

 • William McCallum

  Strathspeys & Reels: Games Night At Loch Fyne / The Fiddler / Reel Of Bogie / Buntàta 'S Sgadan / Malcolm The Tailor

  • HAILEY'S SONG.
  • TEMPLE RECORDS.
 • Alasdair Gillies

  Oran A' Chroitear

  • DUALCHAS NAN EILEAN (ISLAND HERITAGE).
  • HERITAGE RECORDS.
 • Steven MacIver

  Òran Nan Cìobairean

 • Colin Gordon & Dagger Gordon

  Wade's Welcome To Inverness / Murdo MacKenzie Of Torridon / The Bonawe Highlanders

  • LIKE FATHER LIKE SON.
  • DAGGER MUSIC.
 • Alan Gardiner Scottish Dance Band

  The Punch Bowl: The Bottom Of The Punch Bowl / The Down Express / Ken Duncan's Reel / Dunaskin Glen

  • SCOTTISH DANCES VOL.7.
  • HIGHLANDER MUSIC.
  • HRMCD-507.
 • Mary Catherine MacNeil

  Fàgail Bharraigh

  • SONAS.
  • LOCH N H-ÒB MUSIC.
 • Jessie MacKenzie

  Aodann Strathbhàin

 • Buddy MacMaster & Howie MacDonald

  The Second Star Hornpipe / Tom Marsh's Hornpipe / Compliments To Doug MacPhee

  • THE JUDIQUE FLYER.
  • STEPHEN MACDONALD PRODUCTIONS.
 • Brian Ó hEadhra & Fiona MacKenzie

  Tha Mi Dol Dhachaigh Leat

  • TÌR - HIGHLAND LIFE AND LORE.
  • ANAM COMMUNICATIONS.
  • CAC006.
 • George Clavey

  An Gleann San Robh Mi Òg

 • Mid Argyll Pipe Band

  One Too Many / Sweeney The Coo Killer 11

  • BLACKWOOD AND HICKORY.
  • MID ARGYLL PIPE BAND.
 • Ceitlin L R Smith

  Marbhrann Do MhacLeòid

 • Bobby Crowe And His Scottish Dance Band

  The Wind On Loch Fyne: Iosbel MacDonald Of Enzie Manse / Marjorie Jane Barclay / Dr Stella Clark

  • The Shores of Loch Alvie.
  • Grasmere.
  • GRCD-48.
 • Cliar

  Oran Do Dhòmnhall Gorm Òg

  • Gun Tàmh.
  • Macmeanmna.
  • skyecd-21.
 • Flora MacNeil

  Mo Dhòmhnallan Fhèin

  • THE SONGS OF FLORA MACNEIL.
  • TEMPLE RECORDS.
 • Natalie MacMaster

  The Northside Kitchen / Mom's Jig / A Dèanadh Ìm

  • In My Hands.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-180.

Broadcast