Main content
Sorry, this episode is not currently available

29/01/2019

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil. mor@bbc.co.uk. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 29 Jan 2019 10:00

Music Played

 • Annag MacInnes, Margaret Stewart & Rona Lightfoot

  Mo Nighean Chruinn Donn Air Bharraibh Nan Tonn

  • EADARAINN.
  • SKYE.
  • CD-28.
 • Claire MacAulay

  O 'S Tu 'S Gura Tu Th' Air M' Aire

 • Willie MacDonald

  Tha Mi Tinn Leis An Eagal

 • Gary Innes

  The Doctor's Orders / Dr Brian Tregaskis / Glenclova

  • Imminent.
  • Gary Innes.
 • Innes Scullion

  Tha Nì Sònraichte Air M' Aire

 • Ceitidh Campbell

  An t-Eilean Beag Liosach

 • Anna NicIain

  Leaving Stoer

  • Aonaibh Ri Chèile 30th Anniversary.
  • Sgoil Lionacleit Artistic Productions.
 • Flair

  Ar Baile

 • Gordon Donald

  Oran A' Bhreathalyser

 • Na Sgoilearan

  Soraidh Le Eilean A' Cheò

  • ÒRAIN NAN CAILEAG.
  • THISTLE.
  • BSLP91.
 • Cairistìona Shaw

  O 'S Ann Tha Mo Ghaol

  • TAGHADH DE BHÀRDACHD SCALPAIGH.
 • Rona Wilkie & Tosta Banda

  Tha Mìle Long Air Cuan Èirinn

  • Tosta Banda.
  • Tosta.
 • Gráda

  Lazy Sunday Morning / Monday Morning Community Centre Meeting

  • Cloudy Day Navigation.
  • Compass.
  • 744-512.
 • Rachel Walker

  Horo Hu O Mo Nighean Donn

  • Bràighe Loch Lall.
  • Skipinnish Records.
 • Nuallan

  Eas Na Caora Duibh / Buain Na Rainich / Duncan Johnstone / The Ferryman / Inverside Reel

  • LIVE RECORDINGS - FROM WILLIAM KENNEDY PIPING FESTIVAL VOL 2.
  • WKPF.
 • Martin Donald

  Òigh Eilean Bharraigh

 • Catherine‐Ann MacPhee

  Ochoin A Rìgh

 • The MacDonald Sisters

  Òrain Luaidh: 'S Trom An t-Eallach An Gaol / Is Guirme Do Shùil / Him Eile Hog I O / Air Fal Il O

  • SOLAS CLANN DHÒMHNAILL.
  • POPPY.
  • POPPYCD-007.
 • Donnie MacDonald

  PM Willie Gray's Farewell To The Glasgow Police / Dovecote Park

  • SONGS OF THE HOMELAND VOL 2.
 • Colin George Morrison

  Sgìre Ùige Sa Bhlàr

 • Kim Carnie & Young Trad Tour 2017

  Gura Mise Tha Fo Mhulad

  • Young Trad Tour 2017.
  • TMSA 2017.
 • Eileen Duncan

  Fios Chun A' Bhàird

 • Colm O'Rua, Dougie Hunter, Glenfinnan Ceilidh Band, Iain MacFarlane & Ingrid Henderson

  Gay Gordons: The MacKenzie Highlanders / The Atholl & Breadalbane Highlanders

  • GLENFINNAN GATHERING.
  • OLD LAUNDRY PRODUCTIONS.
  • OLP-002.
 • Ruairidh Cormack

  Cha Tig Mòr Mo Bhean Dhachaigh

 • Hugh MacQueen

  Mo Rùn Air Na Maraichean

  • Single 45rpm.
  • Gaelfonn.
  • GMB 4801.
 • Janice Simpson

  Òigh Loch na Madadh

  • Am Fianais Uibhist.
  • Comunn Eachdraidh Uibhist a Tuath.
 • Hugh Sinclair

  Am Bàta Beag Bu Luaithe

 • The Shetland Fiddlers

  The MacLean's Farewell To Shetland / The Shetland Fiddler's Society / The Fencing Post

  • THE SHETLAND SESSIONS VOLUME 1.
  • LISMOR RECORDINGS.
  • LCOM-7021.

Broadcast