Main content
Sorry, this episode is not currently available

23/01/2019

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil. mor@bbc.co.uk. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 23 Jan 2019 10:00

Music Played

 • John Campbell

  Horo 'S Toigh Leam Fhèin Thu

 • Raylene Rankin

  Òran Chaluim Sgàire

  • LAMBS IN SPRING.
  • LAZY EYE MUSIC.
  • UPC-88021.
 • The Tannahill Weavers

  Hebridean Dream

  • ALCHEMY.
  • GREEN LINNET.
  • GLCD-1210.
 • Duncan MacPhail

  Mnathan A' Bhaile

 • Aulay MacIver

  Gur Truagh Tha Mi 'S Gun Bean Agam

  • Ceòl À Bràgar.
 • Albany

  The Berneray Barndance / Isabella And Kenneth MacLeod Of Lewis

  • SONAS.
  • Thane Records.
  • TRCD-9904.
 • Ishbel MacLeod & Tommy MacLeod

  Mo Nighean Donn Nam Meal Shùilean

 • MARY SANDEMAN

  Tobht' Raghnaill Bhàin

 • Hugh MacRae

  Ghuidhinn Slàn Don Rìbhinn

  • CLÒ DUBH CLÒ DONN.
  • GREENTRAX RECORDS.
  • CDTRAX-9018.
 • Éilís Kennedy

  Nead Na Lachan / The Rolling Waves

  • Time To Sail.
  • Copperplate Records.
 • Freddie MacKenzie

  O Nach Àghmhor

 • Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd

  Murdo MacKenzie Of Torridon

  • Now That's What I Ceol Music.
  • Sgoil Chiùil Na Gàidhealtachd.
  • SCGCD-003.
 • Joan MacKenzie

  Tom An t-Searraich

 • Donald MacColl

  Òran A' Bharaileadh

 • Gavin Marwick

  The Breadalbane Reel / Queen Maeve / The Perthshire Races

  • The Long Road And The Far Horizons.
  • JYM.
 • Inyal

  Chì Mi, Chì Mi Fada Bhuam / 'S E Mo Cheist An Gille Donn

  • Inyal.
  • Inyal.
 • Seumas Campbell

  Àirigh Luachrach Ùige

  • The Campbells of Greepe - Fonn.
  • Watercolour Music.
  • WCMCD045.
 • Gordon Duncan

  Macdonald's: Mrs MacDonald Glenuig / Ishbel T. MacDonald

  • THE CIRCULAR BREATH.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-122.
 • Peggy Campbell

  Cille Brìghde Mo Ghràidh

 • Drine

  Faolan

  • The Songs Of Rob Donn.
  • DRINE.
 • Lachlan Morrison

  Òran A' Chogaidh

  • CEÒL UIBHIST.
  • CEÒLAS.
  • CEOLAS-1107.
 • Eilidh Cormack

  Colla Mo Rùn

  • The Bard's Tale IV Barrows Deep.
  • Heist Records.
 • Eileen MacKenzie

  Griogal Cridhe

 • Lochaber Gaelic Choir

  Òran An Tombaca

 • Margaret MacDonald

  Na Cnuic 'S Na Glinn

 • Sgiobalta

  The Barren Rocks Of Aden / Buain Na Rainich

  • SGIOBALTA 2007.
  • SGIOBALTA.
 • James C M Campbell

  Òran D' A Chèile Nuadh Pòsda

 • Karen MacLennan

  Gad Ionndrainn

 • Air & 6/8 Marches: Kenny John MacLeod Of Upper Coll / Lament For Hugh Buchanan / Finlay J MacDonald

  • OUR FAVOURITES.
  • LEWIS AND HARRIS ACCORDION AND FIDDLE CLUB.

Broadcast