Main content
Sorry, this episode is not currently available

07/01/2019

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a’ bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 7 Jan 2019 10:00

Music Played

 • Calum Alex MacMillan

  Cha Teid Mise Thobair Tuilleadh

  • Tàladh nan Cuantan.
  • Skipinnish Records.
  • SKIPCD-008.
 • Catriona MacNeil

  Gura Moch Rinn Mi Dùsgadh

 • Trail West

  Eilean Uibhist Mo Rùin

  • RESCATTERMASTERED.
  • TYREE RECORDS.
  • TYREE08CD.
 • Patsy Reid

  Thugainn / Springa Like Marit

  • THE BRIGHTEST PATH.
  • CREATIVE.
 • Calum Kennedy

  Eilean Scalpaigh Na Hearadh

 • Anne Martin

  Oran Magaidh 'Ic Mhaolain

  • CO?.
  • WHITEWAVE MUSIC.
 • Alasdair Gillies

  Lochbroom / The Bays Of Harris / A Mhoire Mhìn-Gheal

  • LOCHBROOM.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-45.
 • Chrissie MacEachan

  Dh'fhàg Thu Sinn Fo Mhulad

 • Archie MacPhee And The Bogroy Band

  Gaelic Waltz: An Eala Bhàn / Òran Na Caiora / Gaol An t-Seòladair

  • A Different Beat.
  • Bryan's Rooms Recordings.
  • BRCD067.
 • Finlay MacNeil

  An Aisling

 • Christina Stewart

  Nam Bu Leam Fhìn Thu Thàlaidhinn Thu

  • Rough Guide to Celtic Lullabies.
  • Rough Guides.
 • Ciaran Joseph MacInnes

  Òran Na Politician

 • Rachel Hair

  Kilmartin Sky / Francie's

  • The Lucky Smile.
  • March Hair Records.
 • Leonard Brown And His Band

  Harvest Home / The High Level Hornpipe

  • The High Level.
  • LBCD.
  • LBCD006.
 • Dena MacIver

  Anna NicLeòid

 • John James Galbraith

  Ho Ro Tha Mi Sunndach (Bàta Beag Mo Rùin)

  • FUARAN COLLECTION (FÈISEAN NAN GÀIDHEAL).
  • FÈISEAN NAN GÀIDHEAL.
  • FNG 003.
 • Jonathon MacDonald

  O 'S Toigh Is Gur O Thoigh Leam

 • Iain MacInnes

  Angus Ramsay's Lullaby / Dr MacInnes' Fancy / Peter MacKinnon Of Skeabost

  • Tryst.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-182.
 • Kitty MacLeod

  An t-Eilean Mu Thuath

 • Tom Sloss

  Gur Daor A Cheannaich Mi

  • COMPLETELY SLOSS.
 • Donald Archie MacPhail

  A Mhaldag A Bhroillich Ghil

 • BOB HOBKIRK

  Dargai

  • BORDERS TRADITIONS, VOLUME 1: BORDERS FIDDLES.
  • BORDERS TRADITIONS.
 • John Joe MacNeil

  O Thill Thu Chaluim

 • Bannal & Maeve MacKinnon

  Clò MhicIlleMhìcheil

  • Waulking Songs.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX-099.
 • Murdo Dan MacDonald

  An Tèid Thu Leam A Mhàiri

  • Cuimhneachadh.
  • Croft Recordings.
  • Ccd51.
 • Sìneag MacIntyre

  Cailin Nam Buadh

  • Lòn Bàn.
  • Greentrax Recordings Ltd.
  • CDTRAX396.
 • Fiddlers' Bid

  Jim Craig's Set: The Tangerine Dream / Jim Craig's Jig

  • NAKED AND BARE.
  • GREENTRAX.

Broadcast