Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Tha Thu air Aigeann M'Inntinn

A hand-drawn animation by Catrìona Black about the Iolaire disaster and its lasting impact on the Lewis community.

Film-beothaichte làmh-thàirrnte le Catrìona NicilleDhuibh mu chall na h-Iolaire, le iomraidhean ciad-làimhe bho na shàbhail ’s bho fhianaisean, ’s ri sgòr drùidhteach ciùil a rinn am fìdhleir Sarah-Jane Summers.

Tha e a’ sgrùdadh an àmhghair aig muinntir Leòdhais ’s na Hearadh ’s iad gan cur gu dùbhlan a’ feuchainn ri ceanglaichean a dhèanamh thar nan ginealaichean balbh ris na fir a chaill iad – a cheart mar a tha an dàn aig Iain Mac a’ Ghobhainn, labhairte le Patsi NicCoinnich, a’ toirt iomradh air cho duilich ’s a tha e cuimhne air seann ghaol a shlaodadh bho ghrunnd neo-fhiosrach na h-inntinn aige.

Tha am film cumhachdach goirid seo a’ cur sgeidsichean air stoidhle guail-fhiodha còmhla ri innich togte le camara sna h-àiteachan a thachair an call ’s ri foirmean tiamhaidh a chaidh a lìonadh a-steach fo bhròn le luchd-dàimh.

A hand-drawn animation by Catrìona Black about the Iolaire disaster, with first-hand accounts from survivors and witnesses and a haunting musical score by fiddler Sarah-Jane Summers.

The film explores the trauma felt by the Lewis community which struggles to connect to the men it lost after generations of silence, just as Iain Crichton Smith’s poem, performed by Patsi Mackenzie, describes his struggle to haul the memory of a past love from the ocean floor of his subconscious.

This powerful short film layers charcoal-style drawings with textures photographed in the areas affected, and poignant forms filled in by grieving relatives.

5 minutes

Last on

Sun 2 Jan 2022 19:55

Broadcasts

Featured in...