Main content
Sorry, this episode is not currently available

24/12/2018

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a’ bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Christmas Eve 2018 10:00

Music Played

 • John MacMillan

  Òran Nan Caileagan

 • Ishbel T. MacDonald

  Bha Sneachda Na Chuibhrig

 • Battlefield Band

  Och Is Duine Truagh Mi / Tha Fionnlagh Ag Innearadh / An Gille Dubh Mo Laochan

  • Dookin'.
  • Temple.
 • Donald Archie MacPhail

  Òran Chaluim Chamshroin

 • Brendan Power

  Drag Her Round The Roads / The Silver Spire / The Congress Reel

  • NEW IRISH HARMONICA.
  • PUNCH.
 • Mary Catherine MacNeil

  Thug Mi Gaol Don Fhear Bhàn

  • SONAS.
  • LOCH NA H-ÒB MUSIC.
 • Kenny Matheson

  Chunnaic Mi'n Clisham Fo Shneachda

 • Cairdeas

  Barrowburn Reel / Flowers Of Edinburgh / Oot Be Est Da Vong / The Banshee

  • Autumn.
  • Cairdeas.
 • Duncan Major Morrison & George Clavey

  Bodach Na Nollaig

 • Mike Bryan & Nuala Kennedy

  Am Buachaille Bàn

  • A WEE SELECTION.
  • UNDER THE ARCH.
 • The Barra MacNeils

  Clumsy Lover Set: Caliope House / Rory MacNab / The Shetland Fiddler / Clumsy Lover

  • THE CAPE BRETON CONNECTION.
  • STEVEN MACDONALD PRODUCTIONS.
 • Neil Ferguson

  An Eala Bhàn

 • Dàimh & Griogair Labhruidh

  Mo Ghleannan Taobh Loch Lìobhann

  • TUNESHIP.
  • GOAT ISLAND MUSIC.
 • Sandy Brechin & Friends

  A Mhàiri Bheag Bho Uibhist

  • The Sunday Night Sessions.
  • Brechin All Records.
  • CDBAR-007.
 • PM Angus MacDonald

  The Wee Man From Skye / Jim Tweedie's Sea Legs / Crossing The Minch

 • An Còmhlan

  Ainglean Chuala Sinn Gu h-Àrd / Ciùin An Oidhch' / O Thigibh A Chaomh Shluagh

  • NOLLAIG CHRIDHEIL.
  • B & R HERITAGE.
  • BRCD-004.
 • Jerry Holland

  For My Mother Dear

  • FIDDLER'S CHOICE.
  • ODYSSEY RECORDS.
  • ORCD-1051.
 • Alasdair Whyte

  Mo Mhàthair

 • Drine

  Tha Gruagach Àraidh Shuas An Àiridh

  • The Songs Of Rob Donn.
  • DRINE.
 • Donny & Diane

  4 X 64 Bar Reels: The Reel Of Tullochgorm / The Girl I Left Behind Me / Ian Cruickshanks Of Kirrie / Knowehead Cottage

  • A HEBRIDEAN APPROACH.
  • SMITH MEARNS PRODUCTIONS.
 • Norman Maclean

  Ceud Fàilt Air Gach Gleann

 • Runrig

  Faileas Air an Àirigh

  • Day Of Days The 30th Anniversary Concert.
  • Ridge Records.
  • RR-025.
 • Ali Beag MacLeod, Alasdair Fraser, Will MacLean & Kevin Macleod

  Culkein Waltzes

  • RHU BEAG.
  • BEAG CD.
 • John MacInnes

  Òran Na Stocainnean

 • Meantime

  Teann A-nall / Clachan Ghlinn Da Ruadhail

  • THE NATIVES ARE FRIENDLY....
  • WATERCOLOUR MUSIC.
 • Alasdair MacDonald

  A Rìgh Nan Dùl

 • Alasdair Fraser & Paul Machlis

  Harris Dance / Skye Dance / Lochiel's Awa' To France / Harris Dance

  • Skyedance.
  • Culburnie Records.

Broadcast