Main content
Sorry, this episode is not currently available

20/12/2018

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil. mor@bbc.co.uk. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 20 Dec 2018 10:00

Music Played

 • Alex Hector MacPhail

  Puirt-a-beul: Far Am Bi Mi-fhìn / 'Ille Chrùbaich Anns A' Ghleann / Ribeanan Rìomhach Màiri

  • Scottish Tradition 27: Sguaban À Tìr An Eòrna /Traditions Of Tiree.
  • Greentrax.
  • CDTRAX 9027.
 • Alasdair Maccuish & The Black Rose Ceilidh Band

  PM George Ross's Farewell To The Black Watch / Brig. General Ronald Cheape Of Tiroran

 • Morag MacLellan

  Eilean Beag Donn A' Chuain

 • Margaret Stewart

  I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile

  • FHUAIR MI PÒG.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-132.
 • Fred Morrison

  Sheenagh's Waltz

  • Piping Up.
  • Lochshore.
  • CDLDL-1300.
 • Staffin Church Of Scotland Congregation

  Seall An Sneachd A Gheamhraidh Fhuar

  • Seinneamaid Còmhla.
  • Seinn.
  • Seinn012.
 • Donald John MacLeod

  Gun Till Mi Mas Maireann Mi

 • Mackenzie & William Jackson

  Anna Bheag

  • NOTES FROM A HEBRIDEAN ISLAND.
  • LINN RECORDS.
  • AKD-145.
 • Alastair Grant

  Am Falbh Thu Leam A Rìbhinn Òg

 • Dancing Fingers

  Kenny Gillies Of Portnalong / The Jig Of Slurs / The Famous Bar-A-Van

  • A NEW LEVEL.
  • DANCING FINGERS.
  • DFCD-002.
 • Ishbel MacAskill

  Ceann Loch An Dùin

  • FÈIS 84.
  • LEWIS RECORDINGS.
  • RCS CD 257.
 • Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis & Kathleen MacInnes

  Fada Cian Ann An Stàball

  • BRÌGH NA NOLLAIG.
  • HIGHLAND HOSPICE.
 • Hò-rò

  Muinntir Mo Ghràidh

  • HEX.
  • HÒ-RÒ MUSIC 2018.
 • Roddy MacDonald

  Anna NicLeòid

 • Cast Ewe Ceilidh Band

  Teann A-nall / Chì Mi'n Tìr / Cailin Mo Rùn-sa / Fàgail Liosmor

  • DEMO CD 2007.
  • CAST EWE.
 • Iain MacFarlane & Rory Campbell

  Chluinn Mi Na h-Eòin

  • A Highland Fiddler.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD-20.
 • Glasgow Islay Gaelic Choir

  Dùisg Mo Rùin

  • Tribute to Runrig.
  • Lochshore.
  • CDLOC-1094.
 • Allan MacDonald

  Katie Ness Of Kinnyside / Glen Lyon / Cameronian Rant / General MacDonald

  • Colla Mo Rùn.
  • Greentrax Recordings.
 • Margaret MacLean

  Mise Tha Fo Mhulad

  • ÒR CHEAP BREATANN.
  • B AND R HERITAGE.
  • BRCD0009.
 • Alasdair Barden

  Gruagach Air An Robh Mi 'N Geall

 • Rachel Walker

  Oidhche Na Glòir

  • Air Oidhche Nollaig.
  • Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar.
 • Tom Orr & His Band

  The Pipe Version: Ian Burgess / Loch Lochy / Time Out In The Gap / Castle Law / Jenny Dang The Weaver

  • Off The Beaten Track.
 • Làn Chomais

  'S E Nollaig A Th' Ann

 • Alasdair Boyd

  Dhannsa Tu Sa Ghleann Mhòr / Fire Faire, Mhòrag

 • Fergie MacDonald

  Jingle Bells / Grand Old Duke Of York / Loch Lomond / Rudolph The Red-Nosed Reindeer

  • The Ceilidh King.
  • Rannoch Recordings.
  • CD-106.

Broadcast