Main content
Sorry, this episode is not currently available

18/12/2018

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil. mor@bbc.co.uk. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 18 Dec 2018 10:00

Music Played

 • Betsy MacLeod

  Horo Mo Chaile Mhòr / Chunna Mise A' Mhìog-Shùileach

 • Calum Martin

  Chì Mi'n Geamhradh

  • Frayvn.
  • Leum Music.
 • Allan MacColl & Farquhar MacRae

  An t-Eilean Muileach / Nìghneag A Ghràidh / Fàilte Rudha Bhatarnais

 • Robbie Greig & Friends

  Greim Na Mara

  • Robbie Greig & Friends.
 • Chrissie MacDonald

  Thogainn Fonn 'S Thug Is Theirinn

 • Murdigan MacDonald

  Nìghneag An Fhuilt Choillich

 • Niall Stewart

  Cearcall A' Chuain / Pumpkin's Fancy / Clumsy Lover

  • The Islay Inn Bonanza.
  • Nutshell Records.
  • NUT-004.
 • Mairi MacInnes

  A Mhairead Òg

  • CAUSEWAY.
  • LISMOR.
  • LIDC6026.
 • Catriona Fair

  Niall Òg Mac An Oighre

 • Còisir Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar

  Ainglean Chuala Sinn Gu h-Àrd

  • Air Oidhche Nollaig.
  • Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar.
 • Erin MacLean, Morag MacLean & Shannon

  Puirt: Bha Mi Latha Samhraidh / Fear A Bhios Fada Gun Phòsadh / Ruilleadh Na Coillich Dubha

  • CÈILIDH SA CHEANN-A-TUATH.
  • COMUNN EACHDRAIDH NIS.
 • Donald MacDermid

  Fail Oro Mar Dh'fhàg Sinn

 • Mànran

  Alpha 29 / Fear A' Choire / A' Dol A Ghrùlainn

  • An Dà Là - The Two Days.
  • Mànran Records.
 • Maoldòmhnaich, Michael MacInnes & Michael MacDougall

  Ille Dhuinn On Dh'fhàg Thu Mise

 • John Alex MacKay & Seonaidh MacIntyre

  Memories Of Calum / The Shores Of Loch Bee / Flett From Flotta

  • THE TORLUM SESSIONS.
  • BÀGH DUBH RECORDS.
 • KStewart

  Òran Ardnamurchain

 • David MacKenzie

  Moladh Nis

 • Niall Matheson

  3/4 Marches: Angela's Wedding / MacGregor Of Ruaro / Jenny MacKenzie

  • THE SHORES OF LOCH NESS.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-49.
 • Shannon MacLean

  An Tìr Leam As Bòidhche

 • Alasdair Whyte, Allan J Nairn, Ewen Henderson, Ross Wilson & Seonaidh MacIntyre

  Fhalbh 'S Èigh E Far Nam Beanntan

  • AIG FAIRE.
  • ANGUS CAMPBELL.
 • Donald Macdonald

  Coill' An Fhàsaich

  • MUSIC AND SONG OF SKYE AND LOCHALSH AN CEOL AGAINN FHIN.
  • DUALCHAS.
 • Alasdair Whyte & Skipinnish

  Teann A-nall / Morag Of Dunvegan

  • LIVE FROM THE CEILIDH HOUSE.
  • SKIPINNISH RECORDS.
  • SKIPCD-18.
 • Lachie Morrison

  Uibhist A Tuath

  • THUGAM AGUS BHUAM.
 • Josie Duncan & Pablo Lafuente

  Uamh An Òir

  • The Morning Tempest.
  • Oak Ridge Records.
 • Jimmy Cameron

  Gad Chuimhneachadh

  • SEALL RIS AN IAR.
  • WATERCOLOUR MUSIC.
  • SILKCD-014.
 • Janet Cameron & Joe Peter MacLean

  Highlanders Farewell To Ireland / Hawthorn Tree Of Cawdor / Fr Francis Cameron

  • CÒMHLA CRUINN (GATHERED TOGETHER).
  • CANADIAN BROADCASTING CORPORATION.

Broadcast