Main content
Sorry, this episode is not currently available

11/12/2018

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil. mor@bbc.co.uk. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 11 Dec 2018 10:00

Music Played

 • Mary Ann MacLennan

  Mo Nighean Donn Bhòidheach

 • John Murdo Morrison

  Fail O Ro Mar Dh'fhàg Sinn

  • Music of the Highlands and Islands.
  • Grampian Records.
  • SK 2005.
 • Morag MacLean

  Nam Biodh Agam Tàlantan (Òran Mhurchaidh Ìomhair)

 • Aly Bain & Phil Cunningham

  Boo Baby's Lullaby

  • Spring The Summer Long.
  • Whirlie Records.
  • WHIRLIE-CD8.
 • Guthan An Iar & Ruairidh Gray

  Òran Àm An Iasgaich

  • Aig An Iasgach.
  • Guthan An Iar.
  • GAI2018CD.
 • Còisir Ghàidhlig An Eilein Mhuilich

  Birlinn Cholla Chiotaich

  • AR SMAOINTEAN.
  • WATERCOLOUR MUSIC.
  • WCMCD 050.
 • Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd

  Twisted Fingers / Wooden Whale

  • Aye Spy.
  • Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd.
  • SCGCD011D.
 • Donnie Munro

  Nuair Bha Mi Òg

  • On the West Side.
  • Vital Spark Records.
  • VITALCD-003.
 • Chrissie MacVicar

  Moladh Bhearnaraidh

  • AN GEUGAG FHRAOICH.
 • Roddy MacDonald

  Ged A Bha Do Chasan Caol / Kennag Mhòr / Captain Horne

  • FASAN A DH'FHALBH.
  • RODDY MACDONALD.
 • Donald McInnes

  Gillean Ghleanndail

 • Donald Black & Donald Shaw

  Waltz Quadrille

  • Keil Road.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD-44.
 • Iain Gordon MacDonald

  Togail Cùrs Air Leòdhas

  • NA NISICH 1.
 • Stuart Liddell

  Murdo's Wedding / Flett From Flotta / Loch Ruan / The Battle Of Waterloo

  • Inveroran.
  • MacMeanmna.
  • SKYECD-43.
 • Brìghde Campbell

  Fàilt' Ort Fhèin A Mhòr-Thìr

 • Battlefield Band

  Duanag An t-Seòladair

  • Room Enough For All.
  • Temple.
 • Donald Archie MacPhail

  A' Mhaighdeann Òg

 • Margaret Anne Brown

  Òran Mo Mhàthair / Air M' Inntinn Gu Bràth

  • The Islay Inn Bonanza.
  • Nutshell Records.
  • NUT-004.
 • Angus Campbell

  Mo Thruaigh Lèir Thu 'Ille Bhuidhe

  • Scottish Tradition 26 Cruinneachadh Chaluim.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX9026D.
 • Conor Caldwell, Dominic Mac Giolla Bhríde & Josie Duncan

  Beannacht Uaim Siar

  • Òran Bagraidh.
  • offsite productions.
 • Siar

  Bessie's: Far From Home / The Silver Spear / Bessie MacIntyre

  • Testing The Water.
  • Siar.
  • 7427SIAR.
 • Catriona Watt

  Ailein Duinn

  • Cadal Cuain.
  • Foot Stompin' Records.
  • CDFSR-1739.
 • Dougie Gillespie

  Màiri Mhìn Mheall-Shùileach

  • The Islay Inn Bonanza.
  • Nutshell Records.
  • NUT-004.
 • Na Siaraich

  Mo Shoraidh Leis Na Fuar Bheannan

 • Jimmy Nagle & Wattie Robson

  Farewell To Whisky / The Stool Of Repentance / Scare O' Tatties

  • Borders Fiddles.
  • Borders Traditions.

Broadcast