Main content
Sorry, this episode is not currently available

04/12/2018

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil. mor@bbc.co.uk. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 4 Dec 2018 10:00

Music Played

 • Mairi MacLennan

  Oran A' Phoidsidh

  • FUARAN COLLECTION (FÈISEAN NAN GÀIDHEAL).
  • FÈISEAN NAN GÀIDHEAL.
  • FNG 003.
 • Alan MacDonald

  Thogail Nam Bò

  • SEUDAN.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX362.
 • Còisir Rionnagan Rois

  Puirt-a-beul: Na Maragan Aig Ruairidh / Chuirinn Air A' Phìob E / Fac Thu Na Fèidh

 • Robert Nairn & Friends

  Melodeon Melodies: Dòmhnall Magaidh / Dhiùlt Am Bodach Fodar Dhomh / Gaelic Reels / When Night Is Falling

  • ROBERT NAIRN AND FRIENDS.
  • RSN MUSIC.
 • Catherine MacDonald

  Fàgail Ghriais

 • John Morrison

  Fàgail Bharraigh

 • Na Seudan Ùr

  Chì Mi Na Mòr Bheanna

  • SEUNTA.
  • MALLEMOK.
 • Eilidh Cormack

  O 'S Tu 'S Gura Tu Th' Air M' Aire

 • Archibald Clark

  O 'S Mis' Tha Cianail Faillinneach

  • CLÒ DUBH CLÒ DONN.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-9018.
 • Phil MacLennan Smillie

  West Coast Airs: Aiginish / Òran Na Caiora / The Mermaids Song

  • Sound of Taransay.
  • Hedera Records.
  • HRCD 106.
 • Margaret MacNeil

  Fàgail Bràigh Bhalla

 • Kirsteen MacDonald

  Calum Bàn

  • A' Chiad Sealladh.
  • Smith Mearns.
  • SMR-128CD.
 • Donald Barker

  A Mhurchaidh Bhàin Nach Tu Tha Tiugh

 • John Howieson

  Eathar Dubh À Bràgar

 • Davy Cattanach, Findlay Napier, Gillian Frame, Kirsty MacKinnon & Mary-Ann Kennedy

  An t-Eilean Àlainn

  • Òran Ùr Do Mhuile.
  • EDC BLACKBURN.
  • MULLCD-2008.
 • Iain Morrison

  Leaving Ireland

  • Trust the Sea to Guide Me.
  • Peatfire Smoke.
 • Seumas Campbell

  'S E Mo Ghaol Am Pàisde Lurach

 • Eilidh Munro

  A Fhleasgaich Òig Is Ceanalta

 • Tommy MacDonald

  Òran Do Dh'Iain Breac MacLeòid

  • THE FIRST TWENTY YEARS - UIST & BENBEULA ACCORDION AND FIDDLE CLUB.
  • UIST & BENBECULA ACCORDION & FIDDLE CLUB.
 • Colin George Morrison

  Is Trom Mo Smuaintean

 • Linda MacLeod & Mànran

  Seinnidh Mi Dàn Do Dh'Eilean Mo Ghràidh

 • Female Singing Group

  Fhleasgaich Ùir Leanainn Thu / He Mo Leannan, Ho Mo Leannan / Gur Tu Mo Chruinneag Bhòidheach

  • BLIADHNA MHATH ÙR 1998/99.
 • Meantime

  Mrs MacLeod Of Raasay / Katherine's Tune

  • THE NATIVES ARE FRIENDLY.
  • WATERCOLOUR.
 • Angus K MacIver

  I Ri Iù O Ro Leannain

  • CLÒ DUBH CLÒ DONN.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-9018.
 • Anne Lorne Gillies

  Na Ròsan

  • Ar Cànan 'S Ar Ceòl: Gaelic Women.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-172.
 • Arty McGlynn & Paddy Keenan

  Port: The Ballintore Jig

  • Poirt an Phiobaire.
  • Gael-Linn.
  • CEFCD-099.

Broadcast