Main content
Sorry, this episode is not currently available

2018

Duaisean ceòl traidiseanta, beò à Peairt, le Màiri Anna NicUalraig is Kim Carnie. Mary Ann Kennedy and Kim Carnie host the Trad Awards 2018.

Na Trads - Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba, 2018 - a tighinn beò à Peairt le tachartas sònraichte far am bidh Isobel Ann Martin agus Mr McFall’s Chamber, Mànran, Croft No5, Karine Polwart agus Griogair Labhruidh am measg na bhios a’ cluich beò air an oidhche.
Tha Na Trads a' toirt cuirmean mhìorbhaileach dhuinn an cois an t-seòrsa dràma nach fhaighear an àite eile ach aig cuirm dhuaisean Na Trads.

Tha na duaisean a' foillseachadh an neart agus an smior a tha a-nise air cùl saoghal a chiùil ann an Alba. A’ lìbhrigeadh còmhla airson a’ chiad uair, tha Màiri Anna NicUalraig agus Kim Carnie air an àrd-ùrlar a’ toirt dhuinn dràma agus fealla-dhà agus iad a’ moladh gaisgich saoghail a chiùil.

Mary Ann Kennedy and Kim Carnie host the Trad Awards 2018, live from Perth. An all-star line-up sees Isobel Ann Martin accompanied by Mr McFall’s Chamber, Mànran, Croft No5, Karine Polwart and Griogair Labhruidh among the acts that play live on the night.

Following weeks of anticipation and a public vote, the evening will celebrate those who have influenced the traditional music scene. The Trads is a platform for some fantastic performances, coupled with the high drama and excitement that comes with an awards ceremony.

2 hours, 15 minutes

Last on

Sun 2 Dec 2018 21:40

Broadcasts