Main content
Sorry, this episode is not currently available

22/11/2018

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil. mor@bbc.co.uk. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 22 Nov 2018 10:00

Music Played

 • Willie John MacAulay

  Ho Ri Ho Ro Mo Nìonag

  • IT'S WILLIE JOHN.
  • HARMASAIG PROMOTIONS.
 • Iain MacFarlane & Skipinnish

  Nìghneag A' Ghràidh / Tionndaidh Am Bàt' / Gillean Uibhist

  • Skipinnish.
  • Skipinnish.
 • Peggy MacDonald

  Seinnidh Mi Mo Dhuanag

 • Mànran

  Latha Inbhir Lòchaidh

  • Latha Inbhir Lòchaidh (Single).
 • Duncan MacKinnon

  Òran Do Sheònaid

 • Billy Jackson & Billy Ross

  Tha M' Eudail Is M' Aighear 'S Mo Ghràidh

  • The Misty Mountain.
  • Iona Records.
 • Margaret Stewart

  Òran A' Mhetagama

 • Dàimh & Griogair Labhruidh

  Mo Ghleannan Taobh Loch Lìobhann

  • TUNESHIP.
  • GOAT ISLAND MUSIC.
 • Kathleen MacDonald

  Tog Orm Mo Phìob

 • Iain MacLachan

  Fr John MacMillan Of Barra / Argyllshire Gathering

  • Hebridean Accordian.
  • CROFT.
 • Clare Jordan

  An Sporan Falamh

 • Fiona Kennedy

  Mouth Music: Nam Biodh Agam Trusdair Bodaich

  • COMING HOME.
 • Seonaidh MacMillan

  An Eilean Fhada Leòdhas

  • Tàladh Nan Cuantan.
  • skipinnish records.
  • skpcd-08.
 • Mary MacDonald

  Hi Ho Hai Rum

 • Ron Kerr

  R.S.M. Boyde DM, MBE / Mrs Pat MacLaren

  • Ron Kerr's Top Level.
  • Shielburn Associates.
  • shielcd-003.
 • Iain G MacLean

  Dh'fhalbh Mo Nighean Chruinn Donn

 • Gunna Sound Ceilidh Band

  Air Madainn Diardaoin

  • LAND OF DREAMS.
  • GUNNA SOUND.
 • Margaret Callan

  Òran Molaidh Do Ghilleasbaig Òg Heisgir

  • AN LORG NAM BÀRD.
  • CEÒL CALLAN.
 • Iain Cormack

  Gur Tu Mo Bhean Chomain

 • Fras

  Ged 'S Socrach Mo Leaba

  • Dìle.
  • FRAS.
 • Lisa Anne Fiona MacDonald

  Bothag Na h-Àirigh

 • Kathleen MacInnes

  Teanga Binn Mo Mhàthair

  • CILLE BHRÌDE.
  • KATHLEEN MACINNES 2012.
 • Tormod MacLeod

  Eilean Leòdhais Gur Fada Thriall Mi

 • Kathleen Graham

  Faidhir An t-Seasgainn

  • EILEAN MO GHAOIL - THE MUSIC OF ARRAN.
  • BRECHIN ALL RECORDS.
 • The Tom Orr Band

  Classics: Jim Barrie / MacKenzie Highlanders / Seamus MacNeil

  • Off The Beaten Track.

Broadcast