Main content
Sorry, this episode is not currently available

A' cuimhneachadh Iain Moireach

Taghadh de chòmhraidhean le Iain Moireach nach maireann à tasglann Choinnich. bbc.co.uk/coinneach
A selection from the archive of Coinneach talking to the late John Murray.

An-diugh tha Prògram Choinnich a’ dèanamh luaidh air an sgrìobhadair Gàidhlig Iain Moireach, a bhàsaich aig an deireadh sheachdain. Cluinnidh sibh taghadh bho thasglann a’ phrògram, is cuid de na còmhraidhean a bha aig Iain le Coinneach thairis air iomadach bliadhna. Eadar na rinn e ann an obair leasachaidh, na h-ealain, a chuid sgrìobhaidh agus eachdraidh a theaghlaich, tha na còmhraidhean a’ togail air iomadach cuspair agus iomadach earrainn de bheatha sàr-Ghàidheal. bbc.co.uk/coinneach

57 minutes

Broadcasts