Main content
Sorry, this episode is not currently available

Deasbad nan Àrd Sgoiltean - A' Chiad Chuairt

Blas de na deasbadan bhon a' chiad chuairt aig Deasbad Nàiseanta nan Àrd Sgoiltean 2018 a ghabh àite ann an Talla a' Bhaile ann an Steòrnabhagh aig toiseach na mìos.

2 hours, 3 minutes

Broadcast