Main content
Sorry, this episode is not currently available

31/10/2018

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a’ bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 31 Oct 2018 10:00

Music Played

 • Christine Primrose

  An Ath Bhanais Bhios Agam

  • 'S Tu Nam Chuimhne.
  • TEMPLE.
 • Griogair Lawrie

  Sìne Bhàn

  • OIRFEID UIBHIST.
 • Margaret Hulse

  Nan Tigeadh Tu Leannan

 • Ruairidh MacLean

  The Skye Glen Waltz / Kate Martin's Waltz

  • BOX MAJOR.
  • HARP RECORDINGS.
  • ERCD024.
 • Annie MacLeod

  Òran Gaoil

 • Buddy MacMaster & Howie MacDonald

  The Second Star Hornpipe / Tom Marsh's Hornpipe / Compliments To Doug MacPhee

  • THE JUDIQUE FLYER.
  • STEPHEN MACDONALD PRODUCTIONS.
 • Rita Rankin & Tracey Dares

  Chì Mi'n Geamhradh

  • LANTERN BURN.
  • CBC MARITIMES.
 • Archie Grant

  Sud Mar Chaidh An Càl A Dholaidh

 • Paddy Keenan

  Rileanna: The Maid Behind The Bar / O'Rourkes / Eilish Brogan

  • POIRT AN PHIOBAIRE.
  • GAEL-LINN.
  • CEFC-099.
 • Chrissie MacVicar

  Chunnaic Mi'n Clisham Fo Shneachda

  • AN GEUGAG FHRAOICH.
 • Murdina MacLean

  'S E Tiriodh An t-Eilean

  • The Tiree Songbook.
  • Tìr An Eòrna.
 • John MacLean

  Cnoc Chùsbaig

 • Rock Salt & Nails

  Unst Bridal March / Tilly Plump / Jenny's Sox

  • MORE & MORE.
  • IONA RECORDS.
  • IRCD030.
 • The Vatersay Boys

  Tuning In GG: Macpherson's Rant / Mairi's Wedding / Chan Eil Mo Leannan Ann An Seo / Teribus

  • THE SOUND OF VATERSAY.
 • Peggy Morrison

  Gaol An t-Seòladair

  • CLÒ DUBH CLÒ DONN.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-9018.
 • Aonghas Grant

  Soutars Lass / Westcoasters Hornpipes / The Mariner

  • The Hills of Glengarry.
  • Shoogle Records.
  • SHOOGLE-07006.
 • The Lochies

  Gràdh Na h-Òige

  • TÌR ÀLAINN.
  • SMITH MEARNS.
  • SMRCD-75CD.
 • Claire MacLeod

  Bidh Mo Dhùthaich Ri Tighinn Air M' Aire

 • Donny & Diane

  Waltz: Angus And Margaret Walker's Silver Wedding

  • A HEBRIDEAN APPROACH.
  • SMITH MEARNS PRODUCTIONS.
  • SMR-078CD.
 • Donnie Murdo MacLeod

  Tighinn Air A' Mhuir / Seallaibh Curaidh Eòghainn / Dòmhnall Bàn / Màiri Bhanarach

 • Catriona MacNeil

  Tha Caolas Eadar Mi 'S Iain

 • Battlefield Band

  Ton Bale Leon Braz / The People's Jig / Ash City / Blackjack Grove

  • Dookin'.
  • Temple Records.
 • Kenneth MacIver

  Ceann Taigh Choinnich Dhòmhnaill / 'S Ioma Rud A Chunna Mi / Bheirinn Air A' Phìob E

 • John Alex MacKay & Seonaidh MacIntyre

  Walzes: Gun Ainm / Fàilt Air An Dùthaich

  • THE TORLUM SESSIONS.
  • BÀGH DUBH RECORDS.
 • Kenneth Campbell

  Tha Mi'n Dùil Ri Bhith Tilleadh

  • CEÒL UIBHIST II.
  • CEÒLAS.
 • St. Laurence O’Toole Pipe Band

  Medley: The Beaker / Dr Flora MacAuley / Carradale / The Hens March / Sad The Parting / Mrs Margaret MacKenzie

  • EVOLUTION.
  • MONARCH RECORDINGS.
  • CDMON-882.

Broadcast