Main content
Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Cofio Emyr Oernant

Gornest er cof am y diweddar Emyr Oernant, fel rhan o Ŵyl y Cynhaeaf 2018.

Y Prifardd Ceri Wyn Jones yw'r Meuryn, a'r ddau dîm yng Nghastell Aberteifi yw Rhys Iorwerth, Marged Tudur, Carwyn Eckley ac Iwan Rhys yn erbyn Philippa Gibson, Emyr Davies, Endaf Griffiths a Dai Rees Davies.

54 o funudau

Darllediad diwethaf

Dydd Calan 2019 13:00

Darllediadau

Dan sylw yn...